Linkovi

Panel diskusija o demokratiji u Jugoslaviji - 2001-10-05


Veæina govornika iz nevladinih organizacija sa sedištem u Vašingtonu podržala je napredak koji su postigli novi, demokratski orijentisani lideri u Beogradu. Oni su pohvalili novu vlast za hrabru akciju izruèenja Miloševiæa Haškom sudu. Meðutim, pored priznanja da je napravljen veliki korak u rekonstrukciji korumpiranog i kriminalizovanog društva, tokom više od deset godina Miloševiæeve vladavine, èule su se i neke kritike.

Predstavnik Meðunarodne krizne grupe, istraživaèke agencije èije je sedište u Briselu, je rekao da predsednik Vojislav Koštunica izgleda ima nameru da saèuva neke nacionalistièke elemente Miloševiæevog režima. Meðunarodna krizna grupa bi želela da Beograd prestane da finansira vojsku bosanskih Srba i ukloni oficire iz Miloševiæevog doba, koji su još uvek na komandnim položajima u Vojsci Jugoslavije.

Obrad Kesiæ, iz farmaceutske kompanije ICN, je snažno branio predsednika Koštunicu kao poštenog politièara èija je namera da u zemlji uspostavi vladavinu zakona. Kesiæ, èija kompanija vodi sudski proces sa vladom Srbije, je pozvao beogradske lidere da meðusobno saraðuju na rešavanju pitanja samostalnosti Crne Gore i rekao da bi Crna Gora trebalo da što pre održi referendum. Kesiæ je takoðe istakao da je potrebno raspisati nove izbore u Srbiji kako bi se rešila rastuæa napetost, unutar 18 stranaka vladajuæe koalicije DOS.

Džon Skenlan, bivši amerièki ambasador, koji je u Jugoslaviji bio na dužnosti od 1985. do 1989. godine, je rekao da nepotrebni spor oko vlasništva nad farmaceutskom firmom Galenika - ICN ne deluje ohrabrujuæe za preko potrebna strana ulaganja. Po njegovim reèima ima i drugih nerešenih problema koji spreèavaju strane investicije. ”Hoæe li se biti doneti zakoni o poslovanju sa stranim investitorima? Da li æe sudstvo biti slobodno i nezavisno? Do sada nije bilo. U sudovima, na položajima, još uvek ima ljudi koje je Miloševiæ postavio. Razoèaran sam i smatram da je mnogo više moglo da se uradi” rekao je Džon Skenlan. Ovaj bivši amerièki ambasador, a sada privredni savetnik, kaže da bi vlasti u Beogradu trebalo da privuku milijardu dolara stranih investicija godišnje. A do sad su, kaže on, uspeli da privuku svega 10 miliona dolara.

Meðu govornicima je bilo i onih koji su Beogradu odali priznanje za obnavljanje odnosa sa meðunarodnom zajednicom. Nova vlast, rekao je jedan od njih, ostvarila je izuzetno uspešnu saradnju sa NATO-om oko rešavanja bezbedonosne situacije u Preševskoj dolini, nekadašnjoj zoni kopnene bezbednosti, u kojoj su vlast držali albanski pobunjenici.

XS
SM
MD
LG