Linkovi

Na pomolu novi odnosi SAD - Rusija - 2001-10-05


Kondoliza Rajs je izjavila da zajednièka usredsredjenost na terorizam doprinosi uoblièavanju odnosa izmedju Vašingtona i Moskve kakvi su bili nezamislivi u vreme Hladnog rata. Govoreæi na sastanku Amerièko-ruskog poslovnog saveta, ovde u Vašingtonu, Kondoliza Rajs je izjavila da se Rusija postepeno pretvara u znaèajnog èinioca medjunarodne koalicije za borbu sa terorizmom:

”Lako bi se moglo dogoditi da jedna od najvažnijih stvari postane naša razmena informacija, razmena obaveštajnih podataka, kako bi se presekle finansijske mreže terorista. To su oblasti u kojima oèekujemo široku saradnju sa Rusima.“

Savetnik predsednika Buša za nacionalnu bezbednost je izjavila da su izrazi sauèešæa, koje je ruski predsednik Vladimir Putin uputio odmah posle teroristièkih napada, 11. septembra, kao i njegova ponuda o predavanju obaveštajnih informacija, impresionirali Bušovu administraciju. Ona je opisala i druge gestove ruskog predsednika koji su doèekani sa dobrodošlicom, ukljuèujuæi njegovu odluku da ne stavlja ruske snage u povišen stepen pripravnosti posle napada, kao i otkazivanje vojnih vežbi kako bi se izbeglo dodatno optereæenje u odnosima sa Sjedinjenim Državama.

”Duboko sam uverena da postoje izgledi za takve strateške odnose sa Rusijom kakvi bi više odgovarali našem odnosu prema Rusiji nego našem odnosu prema Sovjetskom Savezu i mi æemo nastaviti da radimo na tome.“

Uprkos ohrabrujuæim reèima Kondoliza Rajs je istakla da i dalje postoje suštinske razlike u gledištima izmedju dve zemlje, ukljuèjuæi razmimoilaženja oko predloženog novog amerièkog sistema odbrane od raketa, ruske kampanje u Èeèeniji i prodaje ruskog naoružanja Iranu.

XS
SM
MD
LG