Linkovi

Novi paket ekonomskih mera amerièke administracije - 2001-10-04


Sekretar za finansije Pol O'Nil (Paul O'Neil) je rekao èlanovima senatskog Odbora za bankarske poslove da je sada gotovo sigurno da je rast privrede bio negativan tokom upravo navršenog treæeg kvartala ove godine, i da æe se to nastaviti i u sledeæem kvartalu. Gospodin O'Nil je odbio da upotrebi reè recesija, ali je rekao da æe tempo oporavka zavisiti od toga koliko brzo æe potrošaèi obnoviti poverenje u privredu. Sekretar za finansije je rekao da je predsednik Buš spreman da prihvati predloge Demokratske stranke da poveæanje državnih troškova i smanjenje poreza bude izmedju 60 i 75 milijardi dolara.

”Ispravno je da pomognemo, što više možemo, da naša ekonomija ponovo krene napred. A to treba da uèinimo u dugoroènom smislu, kako šteta ne bi bila dugoroèna.“rekao je Pol O'Nil.

Nove fiskalne mere mogle bi skoro sasvim da ponište ono što je bilo projektovano kao veliki višak budžeta. Zajedno sa 45 milijardi dolara vanrednih troškova, koji su veæ odobreni posle 11. septembra, zahvatanje u državnu kasu bi moglo da se popne na sto milijardi dolara ili oko jedan procenat amerièkog bruto domaæeg proizvoda. Iako je podržao usvajanje kratkoroènog podsticaja za posustalu privredu, sekretar za finansije Pol O'Nil se usprotivio nekontrolisanom poveæanju državnih troškova:

”Nema sumnje da svi imamo neke stvari koje bismo želeli da sprovedemo, da svi imamo ideje za koje smatramo da su preporuèljive u dugoroènom smislu. Ali mislim da je jako važno da zajednièki nastojimo da u to ne ukljuèimo sve ono što ljudi zamišljaju kao brzo rešenje i da osiguramo donošenje pravih rešenja za amerièki narod,“ rekao je Pol O'Nil.

Nove odluke o poveæanju državnih troškova i smanjenju poreza, kao i smanjenja kamatnih stopa, namenjene su podsticanju nekada izvanredno snažne, a sada posustale amerièke privrede. Sve do proteklog kvartala amerièka privreda je devet uzastopnih godina beležila neprekidan rast. Medjutim, sada je ta ekonomija na ivici recesije, koja se inaèe definiše kao negativan rast privrede tokom dva uzastopna tromeseèja.

XS
SM
MD
LG