Linkovi

Ruski predsednik u poseti sedištu NATO-a - 2001-10-03


Generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson nazvao je sastanak u Briselu sa Putinom znaèajnom prekretnicom u odnosima izmedju Rusije i zapadnog vojnog saveza. Prema Robertsonovim reèima - s obzirom na teroristièke napade u Njujorku i Vašingtonu i pretnju koju oni predstavljaju za medjunarodnu zajednicu – postoji daleko više onog što ujedinjuje NATO i Rusiju nego što ih je razdvajalo u prošlosti: “Tokom skoro 40 godina NATO i Rusija su se gledali popreko. Tokom još deset godina obigravali smo jedni oko drugih. Medjutim, verujem da sada ulazimo u period u kojem æe suštinska i praktièna saradnja doprineti izgradnji jedinstvenih odnosa izmedju nas.

Predsednik Putin je izjavio da podržava Robertsonov predlog o jaèanju odnosa izmedju Rusije i NATO-a. Njihov sastanak je održan istog dana kad su Sjedinjene Države zatražile specifiènu pomoæ od svojih saveznika u NATO-u shodno èlanu 5 osnivaèkog sporazuma saveza – naime aktiviranje odredbe o zajednièkoj odbrani po kojoj se napad na jednu zemlju èlanicu alijanse smatra napadom na sve. Ruski lider se s tim složio, rekavši: “Mislim da je u okviru saveza kao što je NATO i u kontekstu èlana 5 takav zahtev sasvim ispravan i normalan”.

Predsednik Putin je takodje jasno stavio do znanja da Moskva i dalje ima nesuglasica sa NATO-om, narocito u pogledu moguæeg daljeg širenja alijanse na istok – sto bi obuhvatilo zemlje koje se granièe sa Rusijom. To pitanje je odavno kamen spoticanja u odnosima izmedju Rusije i NATO-a. Prema Putinovim recima – ako odete u Pariz ili Berlin i upitate neku osobu na ulici da li bi se on ili ona oseæali bezbednijim posle širenja NATO-a i da li bi se dotièna osoba oseæala bezbednom od pretnje terorizma – odgovor bi najverovatnije bio negativan. Ruski predsednik se na taj naèin udaljio od izjave koju je dao juèe kad je rekao da bi Rusija moga da preispita svoje protivljenje proširenju NATO-a ako zapadna alijansa postane više politièka a manje vojna organizacija i ako bi se Rusiji omoguæila uloga u procesu širenja. Diplomati u NATO-u kažu da ruski predsednik vidi priliku – sada kad je zapad usredredjen na izgradnju koalicije za borbu protiv terorizma – da uspori proces širenja NATO-a. Istovremeno, prema njihovim reèima, NATO i Rusija se medjusobno sve više približavaju. Taj odnos, prema izjavama diplomata, još nije definisan ali bi konaèno mogao postati neka vrsta strateškog partnerstva protiv zajednièkih pretnji kao što su terorizam, i širenje hemijskog, biološkog i nuklearnog oružja.

XS
SM
MD
LG