Linkovi

Terorizam – opasnost od biološkog i hemijskog oružja - 2001-09-28


Širom zemlje se oglašavaju zvona za uzbunu u pogledu amerièke otpornosti na hemijski i biološki napad i pripremljenosti za izlaženje na kraj sa takvim nesreæama. Direktor Meðunarodnog centra “Vudrou Vilson” u Vašingtonu, Li Hemilton, govorio je o tome na kongresnom pretresu posveæenom terorizmu. Hemilton - i sam bivši kongresmen - saopštio je da su rezerve medicinskog materijala potrebnog za suèeljavanje sa takvom opasnošæu – nedovoljne: “Kolièine vakcine za velike boginje i antraks treba hiljadostruko da se poveæaju, jer ih ni izbliza nema dovoljno.”

Reèi bivšeg kongresmena je ponovio i bivši zamenik sekretara za odbranu, Džon Hamr, koji je ukazao da Sjedinjene Države moraju da se pripreme za užasne napade kakvi su bili nezamislivi pre samo nekoliko godina: “Uistinu treba da smislimo kako da zaustavimo dejstvo nekakve infektivne supstance u sluèaju da bude namerno ubaèena u našu zemlju. Antraks je najudarniji, jer je to suva supstanca koju je lako raspršiti. Velike boginje su verovatno najkontrolisanije, ali i najozbiljnije, jer su izuzetno zarazne i smrtonosne. Vi æete morati da pripremite plan akcije za svaku od ovih supstanci.”

Meðutim, dok se planiranje nastavlja na federalnom nivou, lokalni zvaniènici su oni koji æe verovatno prvi reagovati u sluèaju bilo kakvog hemijskog ili biološkog napada. U okrugu Majami-Dejd, koordinator službi za vanredne situacije, Robert Marton, izjavio je da njegove ekipe pomno vežbaju da bi poveæale spremnost i sposobnost za rešavanje takvih situacija: “U sluèaju nekakvog hemijskog incidenta, okrug Majami-Dejd ima tri veoma kvalifikovane ekipe za opasne materijale, koji mogu da izaðu na kraj sa mnoštvom problema kao što su zagaðenje, pacijenti koji su bili izloženi mnoštvu takvih hemijskih supstanci.”

Meðutim, Marton priznaje da bi ekipe za vanredne situacije u Floridi gotovo sigurno bile potpuno savladane u sluèaju neke velike katastrofe, jer – kako objašnjava – naprosto ne raspolažu dovoljnim brojem osoblja ili opreme za suèeljavanje sa razornim hemijskim ili biološkim napadom: “Ako bi to bio nervni gas, kao onaj upotrebljen u Tokiju 1995, to bi mogao da bude problem. Da bi se kupile hemikalije koje bi bile potrebne za takav incident ekstremno velikih razmera, cena bi bila astronomska. Tim lekovima prolazi rok trajanja. To nije kao da ste kupili vatrogasni kamion koji æe biti dobar narednih 20 godina. Rekao bih da problem suèeljavanja sa vanrednim situacijama predstavlja dostupnost federalnih sredstava za kupovinu takvih materijala. Kada bi sredstva bila dostupna, mogli bismo da budemo daleko spremniji nego što smo sada.”

Posle napada koji su se dogodili 11. septembra, Kongres je odobrio paket od 40 milijardi dolara za borbu sa terorizmom i pripremu za bilo kakve buduæe nesreæe. Okrug Majami-Dejd i drugi okruzi širom zemlje se nadaju da æe dobiti deo tih sredstava za poveæanje vanrednih operacija. Poruka je jednostavna: treba se nadati najboljem, ali pripremati za najgore.

XS
SM
MD
LG