Linkovi

Predsednik Buš o bezbednosti aviosaobraæaja - 2001-09-27


Amerièki predsednik, Džordž Buš, izneo je planove o jaèanju bezbednosti vazdušnog saobraæaja, na skupu sa porodicama osoblja aviokompanija na aerodromu O’Her u Èikagu. Buš je stajao pred okupljenima koji su mahali zastavicama, a u pozadini su se mogli videti avioni kompanija Junajtid (United), i Ameriken Erlajnz (American Airlines), èije su avione oteli otmièari – jedanaestog ovog meseca. Predsednik Buš je ohrabrio Amerikance da ponovo lete amerièkim avionima, dodajuæi da je avio-saobracaj sada bezbedan. Posle teroristickih napada, aviokompanije lete sa osamdeset odsto kapaciteta. Predsednik Buš je zahvalio službenicima vazduhoplovnih kompanija što su se vratili na posao, sa obrazloženjem da njihova predanost pokazuje èvrstu rešenost zemlje da odbaci strah od terorizma: “Pokazali smo da neæemo odustati od naše slobode da putujemo, da neæemo odustati od naših sloboda u Americi, i mada mislite da ste pogodili našu dušu, niste joj se ni približili, jer smo veoma snažna zemlja da bi nas savladale teroristièke delatnosti”.

Predsednik Buš je rekao da æe vlada obezbediti 500 miliona dolara za finansiranje novih mera obezbedjenja, kojima æe se otežati ili onemoguæiti ulazak u pilotsku kabinu. Dodao je da æe biti postavljene video kamere da bi piloti mogli da vide šta se dogaða u putnièkoj kabini, i novi avionski transponderi koje napadaèi neæe moæi da iskljuèe, kada žele da izbegnu da budu vidljivi za kontrolore leta. Dodao je da æe se izvesti još neke izemene kojima æe se omoguæiti funkcionerima na zemlji da daljinskom kontrolom spuste avion na zemlju, ukoliko posada izgubi kontrolu nad letelicom. Predsednik Buš je naveo da æe sada federalna vlada preuzeti odgovornost za bezbednost na aerodromima, ukljuèujuæi pregled putnika i prtljaga. Federalni funkcioneri æe ibiti zaduženi za nabavku i održavanje celokupne opreme za obezbeðenje,kao i za proveru službenika koji rade na skenerima i u obezbeðenju. Obezbedjenje aerodroma sada obavljaju proivatne kompanije. Funkcioneri Bušove administracije su saopštili da æe oko pola godine biti potrebno za sprovodjenjue svih predloženih mera. Predsednik je rekao da æe federalna vlada odo tada pokriavati izdatke saveznih država, da bi guverneri mogli da pozovu pripadnike Nacionalne garde za dodatno obezbeðenje 420 putnièkih aerodroma širom Sjedinjenih Država: “Saraðivaæemo sa guvernerima obezbedjenju mera sigurnosti i to vidljivih mera, da bi svi koji putuju bili svesni da preduzimamo striktne korake za bezbednost avionskog saobraæaja u Americi”. Predsednik je rekao da æe poveæati broj naoružanih federalni agenata u amerièkim avionima. Obim i aktivnosti tih agenata biæe tajna tako da teroristi neæe znati da li se u avioni nalazi naoružani federalni agent: “Kada Amerikanci lete, mora da postoji veæi broj dobro obuèenih i opremljenih agenata u istom avionu. Federalni agenti æe naravno biti obuèeni u civilnu odeæu. Izgledaæe kao svaki redovan putnik, ali Amerikanci æe znati da ih ima više, i naše posade æe znati da ih ima vise, i teroristi æe znati da ih ima više”.

Buš je rekao da æe Amerika uraditi sve što može da uguši i uništi meðunarodni terorizam, ukljuèujuæi vojnu akciju, prikupljane obaveštajnih podataka, i diplomatska sredstva da bi onemoguæila rad finansijske mreže terorista.

XS
SM
MD
LG