Linkovi

Da li SAD veæ imaju odobrenje Saveta bezbednosti UN za vojnu akciju? - 2001-09-25


Predsedavajuæi Saveta bezbednosti, Francuz Žan Levit, podsetio je novinare da je Savet usvojio odluku jedan dan nakon teroristièkih napada na SAD. U delub te rezolucije se navodi da poèinioce ovih dela treba privesti pravdi, a da æe oni koji pomažu, podržavaju ili pružaju utoèište izvršiocima, takodje biti odgovorni. Žan Levit ukazuje da bar jedna grupa svetskih lidera veruje da je ova odluka dovoljna da se autorizuje amerièka vojna akcija: “Na osnovu te rezolucije, Evropski savet, telo koje okuplja šefove država i vlada 15 zemalja èlanica Evropske Unije, naglasio je svoj jednoglasni stav da ova rezolucija može biti korišæena od strane vlade SAD – ukoliko bude želela da iskoristi svoje pravo na legitimnu odbranu.”

Žan Levit, medjutim, nije rekao da je ovo i stav svih 15 èlanica Saveta bezbednosti. Neke diplomate citiraju èlan 51 Povelje Ujedinjenih Nacija, koji svim zemljama èlanicama daje pravo na samo-odbranu. Savet Bezbednosti æe u vezi sa ovim nastaviti konsultacije iza zatvorenih vrata, a predsedavajuæi Saveta bezbednosti Svetske organizacije Žan Levit je rekao da æe Savet sada biti izveštavan o situaciji u Avganistanu najmanje jednom nedeljno.

XS
SM
MD
LG