Linkovi

Traganje za teroristima u Sjedinjenim Državama - 2001-09-19


Amerièki sekretar za pravosuðe Džon Eškoroft, saopštio je da je Služba za useljenike udvostruèila vreme za koje može da zadrži nekog stranca - bez podizanja optužnice. Nadležni iz te službe sada mogu da zadrže nekog stranca u pritvoru 48 sati, a u vanrednim i drugim izuzetnim okolnostima, mogu da ga zadrže i duže. Eškroft je izjavio da se taj novi propis primenjuje i na 75 ljudi koje useljenièke vlasti drže u pritvoru zbog prekršaja sa vizama, a za koje veruju da bi mogli znati i neke podatke u vezi sa teroristièkim napadima. Eškroft je izjavio da Sekretarijat za pravosuðe traga za još više od 190 ljudi - radi ispitivanja: “Imamo odgovornost da upotrebimo sva pravna sredstva koja su nam na raspolaganju da bismo spreèili dalje teroristièke aktivnosti – stavljanjem u pritvor pojedinaca koji krše zakon i koji mogu biti opasni za Ameriku. Detalji koje smo saznali i ogromno razaranje i pustošenje izazvano napadom prošlog utorka, doveli su nas do prelomne taèke u borbi naše zemlje protiv terorizma i oèuvanju bezbednosti i sigurnosti našeg društva.”

Pored širenja svojih ovlašæenja u pogledu useljenika, Sekretarijat za pravosuðe uspostavlja antiteroristièke odrede koje æe predvoditi federalni tužioci širom zemlje. Sekretar za pravosuðe je saopštio da æe u tim odredima biti i pripadnici razlièitih federalnih i lokalnih službi za oèuvanje zakonitosti. Eškroft je objasnio da se to radi s ciljem da se razmene informacije o aktivnostima za koje se sumnja da su povezane sa terorizmom – kao osnova za usaglašeni nacionalni pokušaj da se ometu i kazne teroristi širom Sjedinjenih Država. Sekretar za pravosuðe je ukazao da taj potez predstavlja poveæanje preventivnih nastojanja u odnosu na prošlost: “Svi moramo da priznamo da se naš zadatak promenio. Opasnost koja je do pre sedam dana veæini Amerikanaca izgledala prilièno daleko, sada se oseæa u svakom srcu i u svakom domu u Sjedinjenim Državama. Ukoliko hoæemo da prevaziðemo tu opasnost, moramo joj se odupreti domišljato i odluèno.”

Džon Eškroft je izavio da je istraga otmica navela istražitelje da posumnjaju da su teroristi prošle nedelje nameravali da otmu više od èetiri putnièka aviona, ali je priznao da to ne može da bude potvrðeno.

XS
SM
MD
LG