Linkovi

Èejni o teroristièkim napadima - 2001-09-17


Amerièki potpredsednik, Rièard Èejni, izjavio je da Sjedinjene Države agresivno tragaju za ozloglašenim teroristom:“I ako nam za njegovo hvatanje treba mnogo vremena, siguran sam da æemo na kraju uspeti da ga uhvatimo.“

U programu amerièke televizijske mreže En-Bi-Si (NBC) – Susret sa štampom – potpredsednik Èejni je rekao da Sjedinjene Države neæe preduzeti korake samo protiv teroristièkih organizacija, nego i protiv njihovih pristalica:“Ukoliko postoji zemlja koja u ovom trenutku obezbeðuje bazu, centar za obuku i utoèište teroristima, što je do sada verovatno bio sluèaj sa Avganistanom, onda ta zemlja i druge poput nje širom sveta, moraju da shvate da su suoèene sa potpunim gnevom Sjedinjenih Država.“

Jednoèasovni intervju sa amerièkim potpredsednikom, Rièardom Èejnijem, obavljen je u predsednièkom odmaralištu Kemp Dejvid, u planinama Merilenda, gde se od juèe ujutro i predsednik Buš sastajao sa svojim najvišim saradnicima. … Neki su za te razgovore rekli da predstavljaju ratno savetovanje. Èejni je rekao da je to bila prva prilika za sve èlanove Saveta za nacionalnu bezbednost da se u miru sastanu sa predsednikom i bez uznemiravanja razmotre dugotrajnu strategiju. … U juèerašnoj radio poruci naciji, predsednik Buš je zatražio od amerièkog naroda da ima strpljenje i ukazao da æe rat protiv terorizma biti dug i težak. U današnjem televizijskom intervjuu, potpredsednik Èejni je takodje govorio o tome: “Verovatno æe proæi godine pre nego što svi budu uhvaæeni, jer pažnja ne sme da bude usredsreðena samo na jednu osobu. Radi se o problemu terorizma.“

Mada je Osama bin Laden glavni osumnjièeni, Èejni je ukazao da njegovim hvatanjem neæe prestati opasnost od terorizma, zakljucivsi da Sjedinjene Države moraju da u celini da unište svetsku mrežu teroristièkih organizacija.

XS
SM
MD
LG