Linkovi

Pentagon upozorava teroriste - 2001-09-15


Oštre reèi izrekli su visoki funkcioneri kopnene vojske, pošto su prethodno objavili spisak imena 74 pripadnika armije koji se još vode kao nestali i za koje se veruje da su poginuli u teroristièkom napadu izvršenom u utorak. Sekretar za taj rod vojske, Tomas Vajt, izneo je malo specifiènih detalja ali je upozorio protivnike Amerike da se dobro pripaze:

”Samo ovo bih rekao našim protivnicima, da dobro paze jer ono što æete uskoro videti biæe trenutak u kome æemo se pokazati u najboljem svetlu,“ rekao je on.

Naèelnik štaba kopnene vojske, general Erik Šinseki, upotrebio je još oštrije reèi, rekavši da æe amerièke snage pobediti u bitci sa teroristima, i da je to dug poginulim pripadnicima armije:

”Boriæemo se, pobediæemo i vodiæemo bitke naše zemlje. Armija je snažna, spremna i mi æemo oèuvati veru naših palih drugova i njihovih voljenih,“ rekao je general Šinseki.

Ove reèi izreèene su dan pošto je zamenik sekretara za odbranu Pol Volfovic objavio da se oružane snage pripremaju da odigraju ulogu u, kako je rekao, trajnoj i sveobuhvatnoj kampanji protiv terorizma. Osim toga, gospodin Vofovic je uputio i jedno lièno upozorenje svim teroristima i njihovim pomagaèima:

”Ti ljudi pokušavaju da se sakriju, ali neæe moæi da se skrivaju veèito,“ rekao je Volfovic. ”Oni misle da su im utoèišta bezbedna, ali ona neæe biti veèito bezbedna. Mislim da se mora reæi da se ovde ne radi jednostavno o hvatanju ljudi i o tome da se pozovu na odgovornost, veæ i o tome da im se uskrate utoèišta, da im se ukinu sistemi za podršku, da se okonèa državna podrška terorizmu. Zbog toga ovo mora da bude široka i trajna kampanja, jer sa ovim se neæe prestati ako se pobrinemo o samo nekolicini zloèinaca,“ rekao je zamenik sekretara za odbranu Pol Volfovic.

Funkcioneri Pentagona prouèavaju niz opcija za vojne akcije protiv terorista, ali za sada odbijaju da iznose bilo kakve pojedinosti“

XS
SM
MD
LG