Linkovi

General Vesli Klark o terorizmu - 2001-09-12


KLARK: Ne znamo kako æe se sve ovo završiti. Verovatno je da æe biti jos nevolja pre no što se sve okonèa.Pre svega moramo zaštititi amerièki narod, pobrinuti se za ranjene, a zatim preduzeti mere predostrožnosti protiv buduæih sliènih incidenata. Mislim da je sve to veæ u toku i da su ljudi sa svih strana Amerike veoma odgovorno pristupili situaciji. Sudeæi po izveštajima koje èujem – još nije poznato kolika je šteta naneta Pentagonu. U jednom izveštaju se navodi da je avion udario u stranu Pentagona u kojoj je smeštena komanda amerièke armije. Ima komandnih centara na mnogim mestima u Pentagonu kao i alternativnih komandnih centara… Stoga nije dovedene u pitanje rukvodjenje situacijom iz najviših komandnih centara.

CNN: General Clark je ocenio da postoji samo jedna teroristièka grupa koja je indicirala da poseduje sposobnost za koordinaciju incidenta ovakog obima, a to je grupa Osame Bin Ladena. Na njega æe oèigledno pasti prva sumnja, izjavio je general Klark i dodao -

KLARK: Sjedinjenim Državama upuæivane su mnoge teroristièke pretnje. Znamo da je Svetski trgovinski centar veæ bio meta, da se vrše otmice aviona, da su bombe postavljene u automobile korišæene na mnogim mestima u svetu. Nema sumnje da postoje grupe koje pokušavaju da izvrše napade na Sjedinjene Države. Mnogo puta u prošlosti bilo je indikacija o planiranju takvih napada i bili smo u stanju da preduzmemo akcije i da ih osujetimo bez da je amerièka javnost ikada o tome nešto znala. U ovom sluèaju, ne znam iz kog razloga, nije bilo informacije i nismo bili u stanju da preduzmemo akciju i spreèimo tragediju.

XS
SM
MD
LG