Linkovi

SB UN usvojio rezoluciju kojom se osudjuje teroristièki napad na SAD - 2001-09-12


Ovom rezolucijom ne samo da se osudjuju teroristièki napadi, veæ se pozivaju sve zemlje da saradjuju da bi se poèinioci teroristièkih napada izveli pred lice pravde. U istoj rezoluciji se kaže da se oni koji pomažu, podrzavaju ili daju utoèište teroristima, moraju smatrati odgovornim.

Zasedanje zemalja èlanica Saveta bezbednosti poèelo je minutom æutanja u znak secanja na one koji su poginuli. Posle toga je generalni sekretar UN, Kofi Anan izrazio sauèešæe narodu i vladi SAD, i ukazao da terorizam ne poznaje granice.

ANAN: “Terorizam je medjunarodno zlo, koje su UN mnogo puta osudile. TeroristiÈki napad na jednu zemlju predstavlja napad na celo èoveèanstvo.“

Nakon izjave generalnog sekretara usledilo je kraæe saopštenje predstavnika 14 zemalja èlanica Saveta bezbednosti i na kraju je americki ambasador Džejms Kaninghem (James Cunningham) izrazio svoju zahvalnost na podrsci i solidarnosti.

KANINHGEM: “To je bio napad, ne samo na SAD, veæ na sve nas, koji podržavamo mir i demokratiju i vrednosti za koje se zalažu Ujedidnjene Nacije.“

Mada su SAD pretrpele, kako se Kaninghem izrazio “kukavièki i zao” napad, naglasio je da to neæe uzdrmati rešenost SAD.

XS
SM
MD
LG