Linkovi

Zapoèela druga faza prikupljanja oružja u Makedoniji - 2001-09-10


Najnoviji punkt za prikupljanje oruzja se nalazi u blizini sela Brodec, izmedju Tetova i granice sa Kosovom. Predstavnik za novinare NATO-a u Skoplju je major Beri Džonson (Barry Johnson) kaže: “Aktivno prikupljamo oružje i municiju. Ovo je borbena jedinica pod francuskom komandom, a u njoj se nalaze i vojnici iz Nemaèke i Španije.”

Major Džonson objasnjava da snage NATO u Makedoniji svoje zadatke obavljaju na vreme, u skladu sa ciljem da se do 26-og septembra prikupi 3300 komada oružja od pobunjenika. “Mogu vam reæi da su naša oèekivanja, što se tièe ove faze, ispunjena. Uvereni smo da napredujemo ritmom koji smo i oèekivali.”

Pošto se prekid vatre, dogovoren krajem avgusta, uglavnom poštuje, albanske izbeglice nastavljaju da se vracaju u svoje kuæe. Predstavnici UN kažu da se u proteklih nekoliko dana sa Kosova u Makedoniju vratilo oko 7 hiljada izbeglica. Na Kosovu još ima 44 hiljade izbeglica iz Makedonije. Šestomeseèni sukobi su oterali više od 100 hiljada ljudi iz njihovih domova. Mirovni sporazum, koji Sobranje treba da prihvati u fazama, treba da omoguæi albanskoj manjini veæe uèešæe u vlasti. Zemlje zapadne Evrope, u strahu za krhki prekid vatre, razmatraju produžetak vojnog prisustva u Makedoniji i nakon septembarskog roka. Pošto amnestija pobunjenika predstavlja kljuèni deo mirovnog plana, albanski stanovnici Makedonije žele zaštitu koju im pruža prisustvo snaga NATO-a, a tome se protivi najveæi broj makedonskih politièara.

XS
SM
MD
LG