Linkovi

Makedonsko Sobranje glasalo za poèetak reformi - 2001-09-07


Komandanti albanskih pobunjenika su pozdravili ishod juèerašnjeg glasanja u kome su poslanici velikom veæinom glasali za poèetak reforme makedonskog ustava. Komandanti su izjavili da æe nastaviti sa predajom svog naoružanja vojnicima NATO-a. Do sada je prikupljeno oko treæine od tri hiljade i 300 komada oružja koliko NATO planira da prikupi od pobunjenika.

Poslanici u Sobranju su sa 91 prema 19 glasova glasali za promenu ustava. Makedonski parlament sada mora da, do kraja septembra, donese oko 30 ustavnih amandmana. Te promene pružiæe makedonskim Albancima veæi politièki uticaj, albanski jezik æe dobiti status zvaniènog u podruèjima u kojima Albanci èine najmanje 20 odsto stanovništva, a u makedonske policijske snage biæe primljeno više Albanaca. Ratifikacija tih promena ponovo æe zahtevati dvotreæinsku veæinu, a nacionalistièki poslanici, koji èine veæinu, veæ kažu da æe spreèiti ili ublažiti kljuène amandmane.

Generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson je rekao da æe juèerašnje glasanje u Sobranju vratiti mir i stabilnost Makedoniji, dok Sjedinjene države pozivaju Makedonce da preduzmu i sledeæi korak ka miru. U medjuvremenu, funkcioneri Evropske unije, ukljuèujuæi komesara za spoljnopolitièke odnose Havijera Solanu, doputovali su u Skoplje da bi predstavili paket finansijske pomoæi za obnovu zemlje. Sedmomeseèni sukobi izmedju albanskih pobunjenika i makedonskih snaga bezbednosti izazvali su rasprostranjenu štetu, dok se procenjuje da je raseljeno oko 125 hiljada ljudi.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS - je pristala da pošalje dodatne posmatraèe u Makedoniju koji æe nadgledati bezbednost druge faze prikupljanja naoružanja. Ambasadori OEBS-a iz 55 zemalja-èlanica te organizacije, dogovorili su se da pošalju dodatne posmatraèe pošto je Rusija odustala od ranijih primedbi na jaèanje njihove prisutnosti.

XS
SM
MD
LG