Linkovi

OEBS produžio rok za prijavu biraèa za izbore na Kosovu - 2001-09-06


Tokom poslednje dve nedelje naglo se poveæao interes srpskih biraèa za registraciju. Po reèima predstavnice OEBS-a u Prištini, Lori O’Mahoni, do produženja je došlo i zbog srpskih i zbog albanskih glasaèa.

“U poslednjih nekoliko nedelja ljudi su primili puno informacija o postupku i verujem da ih je to umirilo,“ kaže ona. ”Takoðe je došlo do pozitivnih izjava rukovodstva u Beogradu, kojima su Srbi na Kosovu ohrabreni da se registruju. Drugi razlog za produžavanje roka za registraciju je potreba da se albanskim glasaèima, koji žive izvan Kosova, omoguæi da se bolje upoznaju sa centrima za registraciju, u kojima æe takoðe biti moguæe glasati u novembru. Novi rok je produžen do 22. septembra. Taj rok neæe moæi dalje da se produžava iz tehnièkih razloga, jer treba obaviti još neke pripreme da bi glasanje teklo glatko. Spisak biraèa mora biti saèinjen na vreme,“ kaže predstavnica OEBS-a.

Što se tièe bezbednosti i zaštite informacija i dokumenata koje potencijalni biraè stavlja na uvid kao dokaz da je stanovnik Kosova, Lori O’Mahoni kaže da je taj problem povoljno rešen.

“U veæim mestima kao što su Graèanica i ona sa druge strane Ibra uspostavljeni su registracioni centri, dok u manja mesta i enklave dolaze mobilne jedinice UNMIK-a i OEBS-a, koje na licu mesta obavljaju registraciju. Dakle, mi ne tražimo od ljudi da se izlažu fizièkoj opasnosti. Potencijalni biraèi nas takoðe pitaju koliko su bezbedni dokumenti i podaci koje bi podneli na uvid za registraciju. Uveravamo sve da ti dokumenti ostaju poverljive prirode i da æe njima rukovati iskljuèivo ovlašæeno osoblje.”

Predstavnica OEBS-a je želela da istakne da registracija biraèa ne znaèi da je osoba obavezna da glasa, ali da se time stièe takva moguænost. Onaj ko bude želeo da glasa bez registracije to neæe moæi da uèini, kaže je Lori O’Mahoni i dodaje:

“Na izborima æe se glasati za multietnièku skupštinu, koja bi trebalo da donese efikasne mere za zaštitu interesa manjina na Kosovu. Ukratko, uèešæe na izborima je naèin da volja i interes manjina doðu do izražaja i budu ispunjeni i zaštiæeni.”

Na Kosovu je do sada registrovano nešto preko 20 hiljada pripadnika manjina, od kojih su velika veæina Srbi. U samoj Srbiji je dosada registrovano preko 57 hiljada biraèa, dok je u Crnog Gori registrovano oko 2 hiljade. OEBS je posebno ohrabren podatkom da se samo juèe na Kosovu prijavilo 3 i po hiljade, pretežno srpskih biraèa.

XS
SM
MD
LG