Linkovi

Beograd demantuje pristanak na saradnju u izruèenju Ratka Mladiæa - 2001-09-05


Premijer Srbije Zoran Ðinðiæ izjavio je u Zrenjaninu da u razgovorima predstavnika republièke vlade sa Karlom del Ponte nije spomenuto nijedno konkretno ime, niti je postavljen zahtev za neèije izruèenje. Karla del Ponte nije dala nikakva imena a na pitanje da li je moguæe da se tajne liste ukinu rekla je da ne postoje nikakve tajne liste, veæ pet imena koja su navedena kao najvažniji kandidati za Hag, a ostalo su ljudi èija su imena poznata Saveznom ministarstvu pravde, izjavio je Ðinðiæ, dodajuæi da nije bilo razgovora o Radovanu Karadžiæu. Što se Mladiæa tièe on je pomenut, ali smo mi rekli da ne znamo gde se on nalazi i da ne smatramo da je on baš u nadležnosti vlade Srbije, rekao je Ðinðiæ.

Ministri pravde Srbije i Jugoslavije Vladan Batiæ i Savo Markoviæ takoðe su potvrdili da u razgovorima sa Karlom del Ponte nije bilo reèi o isporuèivanju generala Mladiæa, za koga je inaèe reèeno da ne boravi na teritoriji Jugoslavije. Juèe dogovoren naèin dalje saradnje Beograda sa Haškim tribunalom omoguæiæe Srbiji i Jugoslaviji lakši pristup neophodnoj meðunarodnoj finansijskoj pomoæi i direktnim investicijama. Ukoliko Jugoslavija želi da dostigne ekonomski rast od 10 odsto, godišnje æe joj biti potrebno dve do tri milijarde dolara, ukazao je danas saradnik Instituta ekonomskih nauka doktor Stojan Stamenkoviæ. On je ocenio da bi eventualno rušenje srpske Vlade odbilo strane donacije i investicije i ugrozilo dobijanje "napuljskih uslova" u pregovorima sa Pariskim i Londonskim klubom poverilaca kojim bi bilo otpisano oko 40 odsto ukupnog duga. Ako ne dobijemo te uslove u svim projekcijama mi u periodu od pet do osam godina ponovo zapadamo u dužnièku krizu, upozorio je Stamenkoviæ.

Veæ za nedelju dana Beogradu æe pristiæi 50 miliona francuskih franaka koje je Francuska odobrila Jugoslaviji za finansiranje prioritetnih potreba budžeta Srbije i Crne Gore. Jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ i francuski ambasador Gabrijel Keler potpisali su danas konvenciju o toj pomoæi i tom prilikom ministar Svilanoviæ je izjavio da æe sve savezne institucije pokazati veliku odgovornost da ispune obaveze i svaki franak od ove pomoæi stigne onima kojima je namenjen u Srbiji i Crnoj Gori. Ambasador Keler rekao je da je pomoæ nešto veæa od 15 miliona nemaèkih maraka za manje od nedelju dana biti upuæena socijalno najugroženijim porodicama, što je posebno važno obzirom na poèetak školske godine.

Beogradu je stigla još jedna donacija. Norveška je poklonila Srbiji više od dva miliona maraka za rekonstrukciju sistema za navodnjavanje i ta donacija æe poslužiti za odobravanje veoma povoljnih kredita seljacima i poljoprivrednim kompanijama.

XS
SM
MD
LG