Linkovi

Makedonija - situacija - 2001-09-05


Posle više od deset sati debatovanja o mirovnom planu makedonski parlament je prekinuo sednicu bez donošenja odluke. Predsednik Sobranja Stojan Andov je rekao da æe se sednica nastaviti danas i da se za diskusiju prijavilo 19 poslanika. Debata je poèela u petak, ali ju je gospodin Andov prekinuo na dva dana, u bezuspešnom pokušaju da postavi nove uslove za usvajanje sporazuma. Za pozitivan ishod poèetnog glasanja o mirovnom planu potrebna je dvotreæinska veæina. Poslanik vladajuæe stranke Sveto Karadžovski je rekao da se glasanje u prilog mirovnom sporazumu svodi na predaju albanskim pobunjenicima. ”Ne treba da imamo nikakve sumnje, mirovni sporazum je samo forma za kapitulaciju,“ rekao je on. Poslanik Ilija Prangovski se složio sa tim, rekavši: ”Mi smo poniženi. Izgubili smo. Mi smo žrtve agresije.“

Medjutim, Radmila Sekerinska, iz opozicione Socijal-demokratske unije je rekla da je istina da mirovni sporazum ne garantuje mir, ali da æe Makedonija dobiti ako ga ratifikuje. Ona je dodala da sporazum predstavlja, kako se izrazila, ”šansu i ogroman potencijal za izgradnju legitimne demokratije.“ Odbacivanje sporazuma izazvalo bi rasulo u mirovnom procesu.

Zapadni analitièari optimistièki smatraju da se mnogi od onih koji se protive sporazumu samo ulaguju svojim biraèima. Neki od tvrdokornih poslanika su izneli da æe sada glasati u prilog sporazuma, ali da æe tražiti izmene pre definitivnog sprovodjenja reformi. Albanski pobunjenici su saopštili da neæe nastaviti da predaju svoje naoružanje dok poslanici ne uèine napredak ka ratifikovanju sporazuma. 5 hiljada vojnika NATO-a u Makedoniji nemaju mandat da silom primoravaju pobunjenike da predaju oružje, pa je zbog toga operacija Neophodna žetva veæ šest dana zaustavljena, dok se išèekuje napredak u politièkom procesu.

XS
SM
MD
LG