Linkovi

Delegacije zemalja Evropske Unije ostaju na konferenciji o rasizmu uprkos povlaèenju SAD i Izraela - 2001-09-04


Uprkos protivljenju anti-izraelskim formulacijama, zemlje Evropske Unije za sada ne pokazuju da æe slediti potez Sjedinjenih Država i povuæi se sa konferencije. Evropska Unija je dugo pokušavala da izgradi bolje odnose sa arapskim zemljama, a takodje nastoji da igra zapaženiju ulogu u posredovanju izmedju Izraelaca i Palestinaca, pošto su SAD umanjile svoje diplomatsko prisustvo na Bliskom istoku. Belgijski ministar inostranih poslova. Lui Mišel, koji predvodi delegaciju Evropske Unije na konferenciji u Durbanu želi da ova 15-èlana organizacija poklanja više pažnnje Africi. Belgijski funkcioner smatra da bi napuštanje konferencije o rasizmu od strane zemalja Evropske Unije naljutilo afrièke zemlje i da bi donelo više štete nego koristi.

Zamenik gospodina Mišela, Anemi Najts-Ajtebruk (Annemie Neyts-Uytebroeck) rekla je poslanicima Evropskog parlameta u Strazburu da Belgija osudjuje prikazivanje izraelsko-palestinskog konflikta kao rasnog i verskog sukoba, dodavši da se radi o politièkom konfliktu koji zahteva politièko rešenje. Medjutim, ona je takodje optužila Izrael da doprinosi ciklusu nasilja na Bliskom istoku time što, prema njenim reèima, reaguje preterano i nesrazmerno na, kako je ocenila, “užasavajuæe” palestinske samoubilaèke i teroristièke napade. Neke evropske diplomate smatraju da je napuštanje konferencije u Durbanu od strane Sjedinjenih Država još jedan znak amerièkog proizraelskog stava u konfrontaciji Izraela sa Palestincima. Privatno, te diplomate kažu da æe, sve dok proseèni Arapi budu u uverenju da Sjedinjene Države podržavaju Izrael na svakom koraku, biti malo nade za okonèanje nasilja na Bliskom istoku. Jedan nemaèki diplomata je izjavio da æe Nemaèka nastaviti da se zalaže da konferencija u Durbanu bude uspešno okonèana, dok je šef švedske delegacije navela da njena zemlja želi da se debata u Durbanu preusmeri na pitanja rasizma u današnjem svetu. Medjutim, uglavnom umereno orijentisani italijanski list “La Stampa” iznosi danas apokaliptièno vidjenje da napuštanje konferencije u Durbanu od strane Sjedinjenih Država oznaèava poèetak novog hladnog rata izmedju bogatih zemalja severa i zemalja u razvoju “sa juga”, istièuæi da na skupu UN neæe biti pobednika.

XS
SM
MD
LG