Linkovi

Koalicija za Jugoslaviju ne podržava zakon o referendumu - 2001-09-04


Šef poslanièkog kluba Socijalistièke narodne partije Vuksan Simonoviæ je izjavio da ta stranka insistira da se prethodno ažuriraju biraèki spiskovi, dep -olitizuje policija, uspostavi kontrola nad novcem i otvore državni mediji, i nastavio: ”Naravno, prije svega ovoga slijedi i dijalog izmeðu Crne Gore i Srbije o platformama. Ako, pak, taj dijalog ne da odgovarajuæi rezultat, onda u svakom sluèaju, bar se meni tako èini, da je jedini put da se u Crnoj Gori ovaj, tako da kažem, galimatijas, ova državna i politièka kriza, razriješi na demokratskom i slobodnom referendumu, koji bi pripremale i organizovale sve politièke partije u Crnoj Gori.“

Kategorièan je bio i potpredasjednik Narodne stranke Savo Ðurðevac: ”Za sada Narodna stranka apsolutno neæe uèestvovati u ovako zamišljenoj artikulaciji radne grupe za izradu zakona o referendumu, a šta æe se dešavati u toku septembra – mislim da æe se mnoge stvari razrješavati i znaæemo mnoge stvari u politièkom smislu razrješenja krize tokom septembra,“ rekao je Ðurðevac.

Srpska narodna stranka se protivi referendumu i zalaže za koncentracionu vladu, èiji bi iskljuèiv zadatak bio da pripremi vanredne parlamentarne izbore, rekao je njen predsjednik Božidar Bojoviæ i nastavio: ”A posle tih demokratskih izbora da slijedi demokratski referendum. Sve drugo, na odreðen naèin, ima mnogo negativnog u sebi da æe samo sebe na kraju demantovati.“

Ovakvo stajalište Koalicije Zajedno za Jugoslaviju politièki lider Liberalnog saveza Miodrag Živkoviæ je okarekterisao kao najveæi antidemokratski èin na koji treba da se osvrnu i predstavnici Meðunarodne zajednice. On misli da je ovakav bojkot dogovoren sa predsjednikom DPS-a Milom Ðukanoviæem, da bi mu poslužio kao alibi za neraspisivanje referenduma i stvaranje zajednièke vlade DPS-a i SNP-a, prije svega. ”Liberali æe,“ rekao je Živkoviæ, ”insistirati da poslanici koalicije Pobjeda je Crne Gore glasaju za formiranje radne grupe, èime bi se ostvarila potrebna veæina. Normalno, ukoliko Demokratska partija socijalista iz nekih razloga, koji se veæ sada naziru, a to je njihov interes za koncentracionom vladom i odustajanje od referenduma, ne bi usvojila taj novi zakon o referendumu koji bi uradila ta komisja, normalno je da više ne bi bilo podrške manjinskoj vladi,“ rekao je politièki lider Liberalnog saveza Crne Gore, Miodrag Živkoviæ.

XS
SM
MD
LG