Linkovi

Anan upozorio na moguænost neuspeha konferencije UN o rasizmu - 2001-09-02


Gospodin Anan je upozorio da neslaganje po pitanju Bliskog Istoka i nadoknade za rad robova može – prema njegovim reèima – da skrene konferenciju sa koloseka. On je upozorio da dalje neslaganje može spreèiti delegate da postignu cilj zbog koga prisustvuju konferenciji. Anan je naveo da smatra da postoji spremnost da se bude fleksibilan i da se radi na postizanju prihvatljivog jezika – drugim reèima – na postizanju konsensusa o konaccnom tekstu deklaracije: “Delegacije prave iskren i ozbiljan napor da se pronadje kompromisno rešenje, da se tekst preèisti, da se dobije tekst koji æe se obraæati svakoj zajednici, svakoj vladi i svakoj grupi koja se oseæa diskriminisanom. Nadam se da æe, pre polaska kuæi, delegati postaviti konkretan plan akcije koji bi mogao biti od pomoæi vladama, ne-vladinim organizacijama i društvenim grupama”.

Postoje blagi nagoveštaju moguæeg rešenja blisko-istoènog problema, za koje mnogi delegati veruju da predstavlja teže od dva glavna problema na konferenciji. Palestinski predsednik Jaser Aarafat je oštro kritikovao Izrael, ako što je najveæi broj posmatraèa i oèekivao. Ali ono što Arafat nije rekao možda je mnogo znaèajnije. On je osudio izraelsku politiku, ali nije nazvao Izrael rasistièkom državom. Kofi Anan je rekao izveštaèima da SAD i dalje rade na tome da se prevazidje zastoj oko jezika u deklaraciji vezanog za Bliski Istok. Anan je objasnio da je u telefonskom kontaktu sa državnim sekretarom Kolinom Pauelom, kao i da se susreo sa šefom amerièke delegacije u Durbanu: “Njemu je stalo da se dodje do jezika koji je fer i prihvatljiv, do formulacije kojom se ne napada Izrael, što je stav amerièke vlade. Amerikanci su ovde. Spremni su da uèestvuju. Nadaju se da æe doæi do napretka. Mi æemo doæi do dokumenta koji je vredan i koji æe svima pružiti moguænost da u potpunosti uèestvuju”.

XS
SM
MD
LG