Linkovi

Amerièka privreda u oèima štampe - 2001-08-22


Poèinjemo pisanjem južnokarolinskih listova “Èarlston post” i “Karijer” koji istièu da æe bez obzira ko je u pravu doæi do smanjenja budžeta.

”Ekonomski zastoj je doveo do smanjenja predviðenog budžetskog viška. Takoðe je podstakao alarmantnu retoriku od strane protivnika Bušovog smanjenja poreza. Bez obzira na tvrdnje lidera demokratske manjine u Predstavnièkom domu Kongresa, Rièarda Gepharta, smanjenje poreza nije usmereno u korist bogatih Amerikanaca. Takva retorika ignoriše fiskalnu stvarnost da se porezima ne može doæi do ekonomskog prosperiteta i da zemlja ne može sebi da dozvoli preterane budžetske izdatke odobrene u prošloj predsednièkoj izbornoj godini.“

Naizgled neprekidne loše ekonomske vesti, koje pored ostalog podstièu polemike, nagnao je i list Njujork tajms da objavi komentar.

”Iznenada, svetlo na kraju tunela posustale ekonomije kao da se ne približava. Analitièari su ove godine uglavnom oèekivali da æe èesta smanjenja osnovne kamatne stope od strane Uprave federalnih rezervi pokrenuti ekonomiju. Sada, kako se približava jesen, kamate za srednjoroène i dugoroène kredite su još uvek isuviše visoke, i svakim danom stižu vesti o novim otpuštanjima radnika. Svakim danom, zakljuèuje Njujork Tajms, postaje stvarnija moguænost naglog porasta budžetskog deficita, koji bi bio propraæen visokim bankarskim kamatama.“

List Èatanuga Fri Pres iz države Tenesi brani Bušovo smanjenje poreza i razmatra oèekivano smanjenje osnovne kamate.

Smanjenje poreza za koje se zalaže predsednik Buš moglo bi da pomogne privredu, ali biæe potrebno nekoliko meseci da se to ostvari. Smanjenje kamata æe takoðe pomoæi, ali i za to je potrebno da proðe više meseci. Takoðe je potrebno dalje smanjenje poreza na profit od uloženog kapitala. No, sve to, ako i bude sprovedeno kako valja, neæe moæi da spreèi loše ekonomske prilike u Evropi i Dalekom Istoku. Neæe biti lako obnoviti veliki ekonomski rast.”

Drugi njujorški list, Njujork Post, takoðe podržava Bušovu nameru da smanji porez, i naziva je uspešnom i popularnom:

”Pošto su proletos izgubili argumente, demokrate sada pokušavaju da iza kulisa potkopaju uspešno i popularno smanjenje poreza predsednika Buša. Sada govore da je smanjenje preveliko, da zbog toga nestaje suficit i da æe morati da se pozamljuju sredstva iz penzionog i zdravstvenog fonda. To je najblaže reèeno, izmišljotina. Pravi razlog opalog suficita je ekonomski zastoj zbog kojeg su smanjeni i budžetski prihodi. Usporavanje je poèelo pri kraju mandata predsednika Bila Klintona. Berzanske vrednosti deonica dostigle su vrhunac u martu 2.000 godine. Smanjenje poreza æe pomoæi ekonomiju. Ono je zapravo i nedovoljno. Vašington ne mora da dira u fondove penzionog osiguranja. U budžetu æe biti dovoljno sredstava pre nego što se bude moralo da se zahvati iz tih fondova.“

XS
SM
MD
LG