Linkovi

Paganizam sve èešæa pojava u Sjedinjenim Državama - 2001-08-09


U maloj prostoriji, zastrtoj tapisonom, u suterenu knjižare New Age, u Sijetlu, pastor Robert, iz crkve ”Naše gospe zemlje i neba,“ zajedno sa dve instruktorke, drži grupi mladjih polaznika kurs iz paganizma. Njihovo pagansko napevanje zvuèi kao nekakav drevni, egzotièni ritual, posle koga sledi žrtvovanje neke životinje, device ili nekog treæeg. Ali u stvari, ovo je takozvana ”magièna ceremonija,“ koju na grèkom jeziku predvodi bradati mladiæ, sa dugom kosom vezanom u rep.

Paganizam kao religiju praktikovali su drevni narodi prethrišæanskog doba koji su verovali da prirodu predstavljaju razni bogovi. Pagani veruju da je život ljudi u bliskom spoju sa prirodom, pa prirodne cikluse proslavljaju ritualima, napevima, plesovima i simbolima. Dvadesetogodišnji Pleni Spinja je jedan od polaznika kursa paganizma. On kaže da je u jednom trenutku poèeo da sumnja u hrišæanstvo, uz koje je odrastao, i poèeo da traga za drugaèijim odgovorima na svoja relogiozna razmišljanja. Do odgovora je došao u noænim diskusijama sa jednim hrišæaninom, jednim jevrejem, jednim muslimanom i jednim paganom.

”Slušao sam njihov razgovor i primetio da je pagan pomenuo mnoge stvari u hrišæanstvu sa kojima se i sam ne slažem,“ kaže on. ”A zatim je poèeo da daje odgovore sa kojima sam se slagao. Sve je odjednom poèelo da se uklapa, kao kockice, i ja sam osetio da sam našao ono što sam dugo tražio.“

Pleni Spinja i njegovi istomišljenici našli su u paganizmu nešto što nisu mogli da nadju u veri svojih roditelja. Ali i te religije dele svoje korene sa paganizmom. Ted Fortijer je profesor antropologije na univerzitetu grada Sijetla:

”Glavne religije su izgradjene na paganskim konceptima o ciklusu plodnosti, ciklusu uskrsnuæa, obnavljanju zemlje, na idealu da ono što umire ponovo oživljava i da ljudska rasa ima udela u tome. Ti koreni mogu se naæi u savremenom hrišæanstvu, u budizmu - praktièno u svim velikim religijama.“

Teško je proceniti koliko ima pagana u Sjedinjenim Državama. Mnogi tu religiju upražnjavaju sasvim privatno da bi izbegli predrasude, jer ljudi èesto smatraju paganizam za nešto zlo i opasno, i asociraju ga sa tajnim udruženjima i kultom djavola. Ali profesor Fortijer kaže da su pagani sasvim obièni ljudi:

”To bi mogao da bude vaš bakalin, ili vaš bankar. Ima ih u svim slojevima društva. Znam èak mnoge aktivne katolike i pripadnike drugih vera koji redovno proslavljaju meseèeve mene u proslavama koje lièe na paganske.“

Èas iz paganizma završava se blagoslovom i desetak polaznika kursa je za korak bliže da budu proglašeni paganima. Kao jedna od najstarijih svetskih religija, koja ima sve više vernika, paganizam je - kako izgleda - još uvek interesantan.

XS
SM
MD
LG