Linkovi

Da li srpska vlada uspešno vodi ekonomsku politiku zemlje? - 2001-08-06


Dok pojedine velike firme upozoravaju da su pred bankrotom, ekonomisti s optimizmom najavljuju da u Srbiji neæe biti tranzicione krize ali da se ne može oèekivati i neki veliki privredni uspon.

Poslovno rukovodstvo i sindikati Rudarsko-topionièarskog basena Bor poslali su alarmantno upozorenje srpskom premijeru Zoranu Ðinðiæu da je ova firma pred kolapsom ukoliko vlada u naredna 24 sata hitno ne pomogne sa sto miliona dinara kako bi se pokrenula poizvodnja i isplatile nadnice. Borski topionièari traže hitan sastanak sa Ðinðiæem i ukoliko pregovori propadnu i izostane finansijska pomoæ, najavljuju štrajk pred zgradom republièke vlade.

Vlada je pogrešila što odmah u startu svog rada nije jasno i glasno rekla radnicima i direktorima da više neæe brinuti o njihovim firmama, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Danijel Cvjetièanin. Vlada nije smela da kaže narodu šta ih èeka na poèetku tranzicije što je njena greška, tako da su graðani doživeli sukob oèekivanja i stvarnosti. Graðani zamišljaju da æe u kapitalizmu zadržati sve privilegije i da æe im u isto vreme plate skoèiti na hiljadu maraka, a dogodilo se upravo suprotno, rekao je Cvjetièanin na tribini beogradskog Medija centra posveæenoj ekonomskoj tranziciji i potom upozorio da ove godine sigurno neæe biti privrednog buma veæ mukotrpnog restrukturiranja.

Saradnik Ekonomskog instituta Nebojša Saviæ smatra da Jugoslavija prema privrednim pokazateljima nije i neæe biti u tranzicionoj recesiji i procenjuje da bi rast društvenog proizvoda u Jugoslaviji do kraja godine mogao biti oko pet procenata, što je više nego što u imale druge postkomunistièke zemlje kad su ulazile u tranziciju.

Da li je srpska vlada do sada uspešno vodila ekonomsku politiku zemlje znaæe se uskoro kad ministarstva podnesu izveštaj o radu i kad se o tome izjasne sve partije-èlanice vladajuæe koalicije.

Demokratska stranka Srbije koja je prva iznela zahtev o preispitivanju rada i rekonstrukciji vlade danas je preko svog potpredsednika Zorana Šamija poruèila da ne treba raspravljati samo o personalnim promenama ministara, veæ i kakav tip i model vlade treba da bude.

XS
SM
MD
LG