Linkovi

Gradski prevoz za uživanje - 2001-08-02


Zvuk sirene signalizira drugom trajektu, približavajuæi se Sijetlu, ovom prilikom dolazeæi sa ostrva Bejnbridž, udaljenom pola sata plovidbe od grada. Dajan Konveri, jedna od putnica, živi 75 km. od Sijetla, u Skvimu, u državi Vašington, i kaže da joj trajekt ne samo što pomaže da stigne do Sijetla i Takome, veæ je i sjajan prevoz do okolnih ostrva. Kapetan broda Geri Fredbek radi za Vašingtonske državne trajekte 24 godine i smatra da ima mnogo razloga da se proslavi 50-ti rodjendan tog prevoznog sredstva.

”Feriboti su odavno deo drzave Vašington koji nas èine specifiènim. Mi smo za turiste glavna atrakcija i važan ekonomski segment koji prevozi oko 27 miliona putnika godišnje. To je samodovoljan sistem u kome nemate zamenu na putu, ne morate da se suoèavate sa drumovima, pred vama je otvoreno more, što je kako vreme prolazi, sve bolji naèin prevoza.“

Vašingtonski državni trajekti sada voze u 9 razlièitih pravaca oko Pjudžet Saunda i planiraju širenje ka Britanskoj Kolumbiji u Kanadi. Geri Fridbek kaže da sistem postaje sa godinama, sve veæi i kompleksniji.

”Mornari nisu isto ono što su bili pre 50 godina, neizmerno su se promenili. Sada imaju znatno veæu odgovornost. Prevoz je važna stvar. Imamo i svoju prezentaciju preko interneta, odnosno svoj sajt koji poseti 75 miliona zainteresovanih godišnje. To vam pokazuje koliko se širimo.“

Inženjer broda Dejvid Lindeman kaže da trajekt ima jedinstven dizajn:

”Mi to zovemo tip ostrvske snage elektriènog pogonskog sistema. Imamo 4 velika dizel generatora koji proizvode energiju koju transformišemo u pogonsku snagu koju koristimo za pogonske motore.“

Pomenuti brod je najveæi u vašingtonskom državnom sistemu, ima posadu od 15 èlanova, prevozi 2500 putnika i 220 automobila. No, susreæuæi se sa pedesetim rodjendanom vašingtonski državni trajekt brine za svoj buduænost. Državni fondovi smanjuju prihode za 75 procnata što æe uticati na poveæanje cene, a tu je i predlog o izgradnji mosta o èemu kapetan Fridbak kaže:

”U tom sluèaju sistem trajekta æe biti smanjen drastièno, ako ne kompletno. Problem koji imamo je moguænost gubitka dijamanta koji se zove Pjudžet Saund. Na primer ako bismo ostrva San Huan povezali iznenada mostom, imali bismo izlaz sa puta na kome bi pisalo ”Sledeæi izlaz luka Frajdej.“ To je predivna oblast, ali ako je prilaz preterano jednostavan mnogo æe se izgubiti.“

Kao alternativa brojnim automobilima u regionu kapetan razmatra moguænost bržeg i taènijeg trajekta. On kaže kako inženjeri mogu da konstruišu brodove koji bi se podigli i plutali na vazdušnom jastuku oko èetiri metra iznad vode. Izazov je naravno, napraviti ih pristupaènim. Takve inovacije bi pomogle trajektima države Vašington da krenu u buduænost ne zaboravljajuæi prošlost.

XS
SM
MD
LG