Linkovi

Prvo pomraèenje Sunca u ovom Milenijumu - 2001-06-20


Veæi deo južne zemljine polu-lopte naæi æe se u senci, dok Mesec bude putovao izmedju Sunca i Zemlje, pošto sunèevi zraci neæe stizati do tog dela naše planete. Jedini deo Sunca koji æe stalno biti vidljiv biæe KORONA, bleštavi spoljni deo Sunèeve atmosfere. Astronom Fred Ispenak, pri amerièkoj svemirskoj agenciji NASA, kaže da æe mrak preæi preko južnog dela Atlantskog okeana, južnog dela Afrike, Madagaskara i Indijskog okeana. ”Meseèeva senka se pojavi iznad horizonta podje prema vama kao nadolazeæa oluja. Nebo se zatamni i predje iz dnevnog svetla u jedan zastrašujuæi sumrak. To je doživljaj koji vas ostavlja bez daha i diže vam kosu na glavi.“ Hiljade entuzijasta su doputovali u južne krajeve Afrike kako bi prisustvovali ovom fenomenu. Nejveæi broj ih je u glavnom gradu Zambije, Lusaki, pošto se Lusaka nalazi baš na putu pomraèenja. ”Ali za neke ovaj dogadjaj je mnogo više od spektakla. Pošto je pomraèenje odlièna priloga za rešavanje sunèanih tajni, u Lusaki se nalazi i veliki broj astronoma.“ Medju njima je i Džej Pasakov, sa Vilijams Koledža u Masaèusecu, koji kaže da pomraèenje pruža odliènu priliku za posmatraèe na Zemlji da svojim podacima dopune nalaze koje dostavljaju stalne sunèane satelitske observatorije. ”Ovo je jedinstvena prilika kada sunèevu atmosferu možemo da posmatramo sa površine Zemlje i jedini period kada možemo da vršimo odredjene vrste posmatranja koja nam pomažu da bolje razumemo specifiènosti sunèeve atmosfere. Kada nema pomraèenja, sunèeva atmosfera se mnogo teže posmatra sa zemlje pošto je nebo isuviše svetlo pa ne postoji dovoljan kontrast.“ Ovo pomraèenje je posebno važno pošto dolazi na kraju takozvanog sunèanog ciklusa, koji traje 11 godina, kada dolazi do veoma intenzivnih aktivnosti u koroni. Jedan od eksperimenata koje radi Džej Pasakov pokušaæe da da odgovor zašto sunèeva atmosfera dostiže temperaturu od 2 miliona stepeni Celzijusa, što je mnogo više od temperature samog Sunca - koje je sa temperaturom od 600 hiljada stepeni Celzijusa relativno hladno. ”Zašto je temperatura korone viša od temperature površine? To je isto kao kada bi se - pri udaljavanju od peæi - temperatura poveæavala umesto smanjivala. Mora da pored radijacije postoji još neki naèin na koji se energija Sunca oslobadja. Mora da postoji neki drugi talas, specifièno u magnetnom polju, pa mi zato prouèavamo magnetne talase kako bi ih otkrili.“ Džej Pasakov iz profesionalnih razloga prati pomraèenja Sunca, pa se zato svakih 18 meseci može naæi u drugom delu sveta. ”Pomraèenje Sunca jeste jedan od najspektakularnijih prirodnih fenomena, pa zato postoji opasnost da kada ste ga jednom doživeli poželite da to uradite ponovo.“

XS
SM
MD
LG