Linkovi

Vujović: Srbija suviše dugo traga za odgovorima na krizu


Da li je Srbija preduzela sve potrebne mere da bi ublažila posledice svetske ekonomske krize i kakva su kratkoročna i dugorošna rešenja upitali smo eksperta Svetske banke Dušana Vujovića.

Vujović: "Vlada Srbije i predsednik Srbije krenuli su na vreme već oktobra meseca i shvatili da se po prvim znacima, iako se nisu direktno odnosili na Srbiju, prouzrokovati svetsku krizu koja će pogoditi Srbiju. Krenuli su sa ozbiljnim razgovorima šta valja činiti. To je dobro. Ono što nije dobro je što taj proces traje već šest meseci. Šest meseci se već balansira i rebalansira budžet, šest meseci se traži kako naći odgovore na krizu. Drugim zemljama je trebalo manje vremena. U medjuvremenu, dok smo našli ta rešenja kriza je otišla dalje. Sada smo već suočeni sa trećim talasom krize, što znači taj će proces da se nastavlja."

Glas Amerike: Da li je Srbija na ekonomskom planu suočena sa nekim fundamentalnim problemom ili je reč o spletu ekonomskih izazova?

Vujović: "Ova kriza je izbacila na površinu neke fundamentalne probleme srpske privrede. Znači, ona ne samo što je potresla privredu direktnim udarima, kolapsom svetske trgovine, krizom svetskih razmera, u proizvodnji i zaposlenosti i doznaka i svega ostalog, ona je de fakto pokazala sposobnost pojedinih privreda da odgovore u teškim situacijama na krizu. U Srbiji, kao što znamo, čitav niz reformi nije završen, administracija nije reformisana, uslovi za privatni sektor, za dolazak kapitala i rad privatnog sektora nisu dobri. Pokazalo se da administracija nije sposobna čak ni da ispunjava elementarne funkcije države. Pogledajmo kolaps sistema povodom izdavanja novih biometrijskih ličnih karata i pasoša pokazuje koji da je to administracija koja još nije uhvatila korak sa svetom. Znači, Srbija je de fakto u ovoj situaciji ispoljila fundamentalne slabosti i na planu funkcionisanja vlade i na planu ekonomskih reformi, ali i na planu klasičnih administrativnih reformi, odnosno reforme države, od lokalnog - do nivoa države Srbije."

Glas Amerike: Kakva su krakoročna i dugoročna rešenja moguća?

Vujović: "Svaka zemlja suočena sa krizom morala je da podeli svoju energiju i snagu na gašenje kratkoročnih požara i na dugoročna rešenja. Srbija mora da nadje način da ministar finansija može da ražmišlja i strateški, a ne samo da sedi u parlamentu i beskonačno radi na redefinisanju, balansiranju budžeta. Nema smisla da se zbog smanjenja troškova od 40 miljardi dinara izgubi jedno celo ministarstvo za celu godinu dana. To ministarstvo mora da planira reformu poreskog sistema, da planira proširenje poreske osnove, ravnopravno prikupljanje poreskog tereta od svih učesnika u privredi, itd. Druga ministarstva moraju da se bave poboljšanjem prostora za rad privatnog sektora i da se bavimo tim da nove investicije posle ove krize potraže Srbiju, a ne neku drugu zemlju. Mi smo 90-tih izgubili svoje mesto u svetu zbog toga što smo imali sopstvene konflikte. Sada svet ulazi u novu preraspodelu i znanja i rada i trgovine i svega ostalog. Što Srbija bude bolje pozicionirana u tom smislu to će biti bolje njene šanse da u svetu, koji će biti pod dominacijom inovacija i znanja, nadje svoje mesto. Znači, ključno je da država usmeri svoju energiju, odnosno značajan deo energije na pripreme za budućnost, a ne samo na gašenje kraktoroćnih požara."

XS
SM
MD
LG