Linkovi

Crna Gora usvojila Strategiju za integrisano upravljanje migracijama


Crnogorska Vlada usvojila je danas Strategiju za integrisano upravljanje migracijama za period do 2013. godine i Master plan za njeno sprovođenje.

"Opšti cilj Strategije je jačanje kapaciteta državnih i nadležnih organa na lokalnom nivou da se na efikasan i održiv način rješavaju pitanja migracija u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije", kazao je nakon sjednice Vlade, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave, Osman Subašić.

On smatra da su aktivnosti, zacrtane Strategijom, dobra osnova za održivu strukturu upravljanja migracijama, kako bi se regulisali i kontrolisali migracioni tokovi u Crnoj Gori i time doprinijelo stabilnosti Crne Gore i regiona u cjelini.

Subašić je ocijenio da je formulisanje ukupne migracione politike Crne Gore u bitnom definisano njenim geografskim položajem. "Crna Gora se nalazi na putu tranzicionih i migracionih puteva od istoka prema zapadu i od juga prema sjeveru".

"Uspostavljanje pravnog, regulatornog i institucionalnog okvira je garancija sprovođenja politike regulisanja migracionih kretanja u Crnoj Gori", smatra on.

Subašić je naveo da je Crna Gora radi praćenja sprovođenja, kao i sveobuhvatnog kontrolisanja i upravljanja migracijama, do sada usvojila zakone o nadzoru državne granice, azilu, državljanstvu, zapošljavanju stranaca, registru prebivališta i boravišta, kao i druge propise iz te oblasti.

"Do kraja godine očekujemo da će biti usvojen i zakon o strancima", kazao je on.

Subašić tvrdi da je Međunarodna organizacija za migracije pozitivno ocijenila predloženi tekst Strategije i Akcionog plana.

XS
SM
MD
LG