Linkovi

Podgorica: Izvještaju o radu crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda


Ljudska prava i slobode u Crnoj Gori, generalno gledajući, sve se više poštuju, ali i dalje ima pojedinačnih kršenja, što je najčešće posljedica nedovoljne ažurnosti pojedinih državnih organa. To se navodi u Izvještaju o radu crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda Šefka Crnovršanina, koji je dostavljen Skupštini Crne Gore.

Instituciji ombudsmana u prošloj godini podnijeto je 448 pritužbi, što je blagi pad u odnosu na raniji period.

„Na osnovu podnijetih pritužbi i ostvarenih kontakata sa orgnima javne uprave, praćenja pravne regulative i zapažanja uopšte, generalno se može konstatovati da se u Crnoj Gori sve više posvjećuje pažnja ljudskim pravima i slobodama i da se ona sve više poštuju”, navodi se u Izvještaju.

Po ocjeni ombudsmana, tome doprinosi činjenica da je donesen značajan broj novih propisa koji su usaglašeni sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda.

“Međutim, i dalje ima pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava i sloboda, koji su najčešće posljedica nedovoljne ažurnosti pojedinih organa i neadekvatne primjene pozitivnih propisa”, naveo je Crnovršanin.

Najviše pritužbi bilo je na račun rada sudova, a potom slijede državna uprava, tužilaštvo, javne službe i lokalne samouprave.

Tokom 2007. u radu ombudsmana ukupno je bilo 647 pritužbi, od čega 448 primjenih u toj godini i 199 prenesenih iz 2006. Od ukupnog broja novoprimljenih pritužbi 402 su podnijeli pojedinci, 42 grupe građana, a četiri pritužbe su bile anonimne.

U 2008. godini prenijete su 244 pritužbe.

Crnovršanin je naveo da broj i struktura ukazuje da javna uprava, odnosno institucije političko-pravnog sistema još nisu reformisane u potrebnoj mjeri, kako bi postale efikasan servis granana za dosljedno ostvarivanje njihovih ljudskih prava i sloboda.

XS
SM
MD
LG