Linkovi

Hasib Alić: Zarobljenici odreda El Mudžahid na “Trinaestom kilometru”


Svedočeći na suđenju Rasimu Deliću, "bosanski mudžahedin" Hasib Alić opisao da je u leto 1995. godine na lokaciji zvanoj Trinaesti kilometar video na zemlji desetak vezanih srpskih vojnika. Tužilaštvo raspolaže fotografijom koja prikazuje tu scenu, a svedok je potvrdio da je ona snimljena u mudžahedinskom logoru na toj lokaciji

Poput Sinana Begovića, prethodnog svedoka optužbe na suđenju Rasimu Deliću, i Hasib Alić je u maju 1993. godine napustio 306. brdsku brigadu Armije BiH i pridružio se odredu El Mudžahid. Kao razlog za pristupanje mudžahedinima naveo je kako je "mislio da mu je to bolje", nije smatrao da je time dezertirao i nije bio podvrgnut nikakvom disciplinskom postupku zbog napuštanja Armije BiH. Naprotiv, tužilaštvo je predočilo dokumenta Trećeg korpusa iz kojih sledi da je Hasib Alić ostao u sastavu Armije BiH do demobilizacije u decembru 1995. godine, a svedok je potvrdio da je u maju ove godine od Armije dobio određeni iznos na ime invalidnine.

Njegov iskaz se u velikoj meri podudara sa svedočenjem Sinana Begovića, s tim što se Alić seća manje detalja o strukturi i funkcionisanju odreda El Mudžahid i akcijama u kojima je učestvovao. Međutim, za razliku od Begovića, koji tvrdi da nikada nije video nikakve zarobljenike mudžahedina, Alić je u leto 1995. godine, nakon jedne od akcija u kojoj su mudžahedini učestvovali zajedno sa Armijom BiH, na lokaciji zvanoj Trinaesti kilometar video na zemlji desetak vezanih srpskih vojnika. Tužilac mu je pokazao fotografiju na kojoj se vidi naoružani mudžahedin oko kojeg leži desetak ljudi u uniformama, za koje se ne zna da li su živi ili mrtvi, a Alić je potvrdio da je to scena koju je video u logoru na Trinaestom kilometru.

Na toj lokaciji je, inače, bio logor u kojem su se mudžahedini okupljali pre i nakon akcija. Alić kaže da je te zarobljenike "video samo u prolazu" i da "ne zna šta je s njima posle bilo." Prema optužnici, mudžahedini su u leto 1995. zarobili oko 60 pripadnika Vojske Republike Srpske i sve ih pogubili.

U kratkom unakrsnom ispitivanju, odbrana je tvrdila da je svedok bio u sastavu Armije BiH od aprila 1992. do maja 1993. godine, a da se zatim priključio odredu El Mudžahid i izvršavao naređenja koja mu je izdavao njegov "emir" – mudžahedinski komandant – a ne zapovednici Armije BiH. Odbrana je, takođe, nastojala da ospori da su fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da predstavljaju logor na Trinaestom kilometru, zaista snimljene na toj lokaciji, tvrdeći da su "šatori u šumi" mogli u to vreme da budu snimljeni bilo gde u Bosni i Hercegovini. Nakon Hasiba Alića, optužba je na klupu za svedoke izvela još jednog "bosanskog mudžahedina" – Šabana Alića koji je, kao i prethodna dva svedoka, 1993. godine napustio 306. brdsku brigadu Armije BiH da bi se priključio odredu El Mudžahid.

Rasim Delić, bivši komandant Glavnog štaba Armije BiH, se po načelu komandne odgovornosti tereti za propust da spreči ili kazni zločine koje su pripadnici odreda El Mudžahid počinili od leta 1993. godine do kraja rata u BiH.

XS
SM
MD
LG