Linkovi

Crnovršanin: Ljudska prava u Crnoj Gori kršena su na svim nivoima


Ljudska prava u Crnoj Gori prošle godine kršena su na svim nivoima i skoro u svim oblastima društvenog života, ocijenio je crnogorski Ombudsman Šefko Crnovršanin. Obmudsman je u Izvještaju o radu za 2006. naveo da je, u oblasti ljudskih prava, postignut određeni napredak u odnosu na prethodne godine, ali se ne može izraziti zadovoljstvo stepenom dostignutog nivoa ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

“Iako nije bilo niti ima masovnh i sistematskih kršenja ljudskih prava, nije zanemarljiv broj pojedinačnih slučajeva kršenja prava, posebno od sudova, ali i državnih i organa lokalne samouprave”, kaže se u Izvještaju.

Crnovršanin je naveo da su i dalje prisutne brojne slabosti, kao što su sporost u radu državne administracije, nepravilna primjena propisa, kao i neadekvatan odnos službenika prema građanima.

“Gledano na ukupno stanje u administraciji, može se reći da uprava još uvijek nije servis u službi građana”, ocijenio je crnogorski zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

U Izvještaju se navodi i da se često ne poštuju propisane procedure, kriterijumi i rokovi za vođenje postupka, ne postoji odgovornost za neizvršavanje poslova u skladu sa zakonskim odredbama, što se direktno odražava na ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava građana.

“Očekivati je da će početa reforma državne uprave donijeti značajne promjene i da će se građanima na zakonit, pravičan i efikasan način omogućiti da ostvaruju svoja prava i interese”, smatra Crnovršanin.

U izvještaju se navodi da je crnogorski ombudsman prošle godine primio 495 pritužbi.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Nada Vukanić kazala je da će, nakon što državni tužilac da mišljenje o akciji Orlov let, protiv svih pripadnika policije za koje se utvrdi da su prekoračili ovlašćenja i ugrozili ljudska prava biti podnesene ne samo krivične prijave, već i disciplinski postupci za prestanak radnog odnosa.

Odgovarajući na poslaničko pitanje u vezi sa tim događajem, ona je navela da je tužilac prošle sedmice dostavio zahtjev Područnoj jedinici Podgorica da se povodom eventualnih prekoračenja ovlašćenja policijskih službenika koji su učestvovali u akciji, utvrde dodatne činjenice.

XS
SM
MD
LG