Linkovi

Mašina ”plazma konvertor“ uništava svaku vrstu smeća


Svako ko je ikada prošao kraj uličnog kontejnera za smeće u kome je neko izazvao požar zna da spaljivanje nije baš najbolji način za uništavanje otpadaka. Medjutim, američka kompanija Startek smatra da je taj metod idealan.

Važno je samo da temperatura kojom se smeće spaljuje bude oko tri puta viša od one na površini sunca. Njena mašina nazvana ”plazma konvertor“ uništava svaku vrstu smeća - od kuhinjskih otpadaka, preko dečijih pelena do zardjalih šporeta, pa čak i onoga što inače odlazi u kanalizaciju - i to bez ikakvog oslobadjanja štetnih gasova i drugih materija. Posle mehaničke pripreme otpaci se ubacuju u specijalnu komoru gde se izlažu plazmi, odnosno jonizovanom gasu zagrejanom na više od 16 hiljada Celzijusovih stepeni. Na toj temperaturi otpaci ne samo da sagorevaju već se njihovi molekuli razbijaju na atome. Jedini proizvodi u ovom procesu su gas - koji je zapravo mešavina vodonika i ugljenmonoksida, i čvrst materijal sličan vulkanskom staklu. Pomenuti gas može da se konvertuje u gorivo, kao što je etanol, ili u prirodni gas, dok vulkansko staklo može da se koristi za proizvodnju asfalta visoke čvrstine. Inače, proces je samoodrživ, jer se posle inicijalnog paljenja plazme električnom strujom, vreli gas dobijen sagorevanjem smeća koristi za dobijanje pare za turbine, koje okreću generatore za struju. Plazma konvertor je skup - košta oko 250 miliona dolara, ali može da sagori 2 hiljade tona smeća dnevno i isplaćuje se za oko 10 godina.

XS
SM
MD
LG