Linkovi

Javni dug Crne Gore 775 miliona EUR ili 42,4 bruto domaćeg proizvoda


Javni dug Crne Gore iznosio je na kraju prošle godine oko 775 miliona EUR ili 42,4 bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija uz ocjenu da je riječ o održivoj dužničkoj poziciji zemlje.

Nivo crnogorskog javnog duga smanjen je od 2002. sa 88,3 odsto BDP-a na 38,3 u prošloj godini, a onog prema inostranstvu sa 68,7 na 27,6 odsto.

Smanjenje je rezultat restruktuiranja i otpisa duga Pariskom klubu, kao i reprograma onog prema Međunarodnoj finansijkoj korporaciji i Međunarodnoj banci z obnovu i razvoj.

Najveći dio stranog duga, oko 84 odsto, je nastao za vrijeme SFRJ i SRJ, a čak 72 odsto domaćeg čine obaveze za staru deviznu štednju i restituciju.

Javni dug čine unutrašnja i spoljna dugovanja, garancije i preuzimanja države i njenih organa, preduzeća čiji su osnivači država, lokalna samouprava ili vanbudžetski fondovi, kao i svih domaćih pravnih lica koja su u većinskom državnom vlasništvu.

Dug Crne Gore, bez javnih preduzeća, iznosi 701,1 miliona EUR, od čega je 72 odsto spoljni. U prethodna tri mjeseca spoljni dug je uvećan za obavezu od oko 12,5 miliona EUR prema Pariskom klubu povjerilaca usljed dodavanja kapitalisane kamate.
U unutrašnjem dugu rastu obaveze za restituciju, smanjene su za državne zapise i zaostale budžetske isplate, dok su krediti od komercijalnih banaka potpuno otplaćeni.

Preostalo je da se regulišu dugovi vladama Libije i Kuvajta, klirinški SFRJ prema Češkoj i Slovačkoj i na osnovu obveznica u okviru Londonskog kluba povjerilaca. Ti dugovi su Crnoj Gori pripali raspodjelom duga zajedničke države sa Srbijom, a tačan iznos i način reprograma biće tek dogovoren.

Od potraživanja, najznačajniji je 18 miliona EUR vrijedan dug Ruske Federacije Crnoj Gori, za koji bi uskoro trebalo da bude potpisan sporazum, kao i očekivanih 2,5 miliona USD od deblokiranog zlata kod Banke za međunarodna poravnanja.

U Ministarstvu finansija kažu da je Crna Gora, prema svim kriterijumima, nisko zadužena zemlja, kao i da krediti koji ulaze u javni dug, osim povoljne valutne i kamatne strukture, imaju dugi otplatni i grejs period.

XS
SM
MD
LG