Linkovi

Područje na kojem se pojavilo hrišćanstvo ubrzano gubi hrišćansko stanovništvo


Na Bliskom istoku živi 12 do 15 miliona hrišćana, od kojih skoro polovina u Egiptu. Demografi kažu da se od početka 20. veka hrišćansko stanovništvo na tom području znatno smanjuje. Profesor religije na Fakultetu “Vartburg” u Ajovi, Fred Strikert, ukazuje da su hrišćani na Bliskom istoku postali manjina, posle širenja islama u 7. veku, ali da su ipak igrali važnu ulogu sve do raspada Otomanskog carstva.

”Godine 1908. se dogodila poznata Mladoturska revolucija, posle koje su vlast preuzeli novi ljudi od kojih su mnogi bili protiv hrišćana. Pokušavali su da ih regrutuju za vojsku i takve stvari. Tada je došlo do masovnog iseljavanja iz raznih delova Bliskog istoka, iz Libana, Sirije, Jerusalima.“

Strikert objašnjava da su hrišćani bežali i u drugoj polovini 20. veka, zbog oružanih sukoba, ekonomskih teškoća i proganjanja. Mnogi su, kako je rekao, pobegli na zapad, jer je to bilo lakše, a budući da su bili obrazovani, mogli su da se zaposle i uživali su podršku hrišćana na zapadu.

Niska stopa nataliteta je još jedan važan razlog smanjenja hrišćanskog stanovništva, kaže Strikert i kao primer navodi Liban koji je 1920-ih i 30-ih imao više od polovine hrišćanskih stanovnika, dok ih je danas manje od trećine, a izgleda da se isto dešava i u Iraku i na Palestinskim teritorijama. Jedna izraelska studija iz 2003, pokazuje da je od početka palestinske pobune 2000. godine, oko 12 hiljada hrišćana otišlo iz istorijski hrišćanskih gradova kao što su Vitlejem, Beit Sahur i Beit Džala. ... Izraelci tvrde da se broj hrišćana u Izraelu nije smanjio i da je uistinu došlo do izvesnog povećanja, tako da ih sada ukupno ima gotovo 120 hiljada. Leon Hadar, bliskoistočni analitičar i autor knjige “Peščana oluja: neuspeh politike na Bliskom istoku”, smatra da se stav prema hrišćanima u Izraelu možda menja.

”Dolazi do zanimljivog razvoja, budući da neki od ruskih doseljenika u Izraelu, verovatno njih 300 do 500 hiljada, nisu Jevreji, nego hrišćani. Ako se oni integrišu u izraelsko društvo, Izrael će sve manje i manje biti samo jevrejska država i postaće otvoreniji prema integraciji hrišćana u izraelsko društvo.“

Pojedini posmatrači ukazuju da su hrišćani na Bliskom istoku bolje prolazili pod sekularnim vladama. Profesor političkih nauka Denverskog univerziteta u Koloradu, Džonatan Ejdelmen, kaže da porast islamskog fundamentalizma izaziva zabrinutost.

”Kada hrišćani čuju da treba da se uvede šarijatski zakon, što u osnovi znači da hrišćani ne mogu da svedoče u sudu kao jednaki, odnosno da su inferiorni, teško im je da to shvate u 21. veku, u kojem su glavni tolerancija i savremenost. Zbog toga se milioni pakuju i sele u druge delove sveta, gde ne osećaju da su ugroženi.”

Džonatan Ejdelmen i drugi analitičari kažu da bi svet trebalo da obrati pažnju na odlazak hrišćana sa Bliskog istoka, jer mnogi od njih pripadaju obrazovanom, srednjem sloju i po prirodi su otvoreniji prema zapadnim demokratskim idealima.

XS
SM
MD
LG