Linkovi

EU napravila konačni korak prema formiranju "crne liste " nepouzdanih avio-kompanija


Savet ministara EU je objavio kako usvaja načelo uspostavljanja liste avio prevoznika koji su, zbog svoje nepouzdanosti i loše reputacije nepoželjni na evropskom tlu. Sve one avio-kompanije koje nisu u mogućnosti da ispoštuju evropske standarde bezbednosti leta i putnika, naći će se na "crnoj listi' koja će važiti na celom području Evropske unije, saopšteno je u Briselu. Savet EU je uverenja da treba na svaki način poboljšati prava putnika, tako što će biti informisani detaljima vezanim za avio-prevoznika- njegove karakteristike i eventulane 'negativne poene" koje je stekao od strane Evropske agencije za bezbednost letenja, nacionalnih letačkih asocijacija ili evropskih civilnih aerodroma.

Osnovni princip za formiranje evropske liste nepoželjnih avio-prevoznika, biće podaci koji pristižu od zemalja članica i njihovog dosadašnjeg iskustva sa kompanijama koje prevoze putnike u avio-saobraćaju. Evropska komisija će, najkasnije u roku od jednog meseca nakon prijema svih potrebnih podataka o konkretnom avio-prevozniku, odlučiti, uporedjujući njegove karakteristike sa evropskim pravilima, da li će se kompanija naći ili ne na "crnoj listi".

Ključni kriterijumi za to su podaci da li postoje dokazana kršenja bezbednosnih pravila, ili je u pitanju nedostatak volje ili mogućnosti uprave kompanije da otkloni uočene bezbednosne nedostatke. Planira se da barem svaka tri meseca lista nepoželjnih avio-pevoznika bude revidirana, u skladu sa poštivanjem aktuelnih bezbednosnih standarda unutar EU. To praktično, znači, da će kvartalno neke od kompanija biti skidane a neke pridodate "crnoj listi".

Putnici će morati imati priliku da budu informisani o tome ko ih prevozi, naglašava se u današnjoj odluci Saveta EU, gdje se takodje podvlači da će svi oni, čiji avio-prevoznici budu pridodati "listi nepoželnih" od trenutka kupovine karte do samog leta, imati pravo na novčanu nadoknadu ili odgovoarajuću zamenu leta. Očekuje se da će ova odluka Saveta EU o formiranju evropske "crne liste" avio-prevoznika, stupiti na snagu do početka 2006. godine i biće obavezujuća za sve aerodrome i članice Unije. Nekoliko evropskih nacija je već usvoilo vlastite "crne liste" kojima se, iz bezbednosnih razloga, za odredjene avio-kompanije zabranjuje sletanje na aerodrome na njihovoj teritoriji.


XS
SM
MD
LG