Linkovi

Ptičiji grip i aviosabraćaj - karantini na aerodromima


Zdravstveni zvaničnici su proteklih godina utvrdili da je putovanje avionom jedan od najbržih načina širenja različitih zaraza. Pre dve godine, respiratorni virus SARS za 24 časa je od ruralnih oblasti Kine stigao do pet zemalja. S obzirom na sve veću opasnost od mogućeg prenošenja ptičijeg gripa na ljude, američki zvaničnici su uveli prostorije za karantin na nekoliko medjunarodnih aerodroma u SAD.

Putovanje avionom postalo je idealan način za širenje virusa, jer putnici sede blizu jedni drugih, i udišu vazduh koji kruži po malom prostoru. Zatim su tu i drugi putnici koji se ukrcavaju na avion ili silaze s njega od jednog aerodroma do drugog... potencijalno šireći zarazu.

Poslednjih godina, u SAD je razvijen savršeniji sistem praćenja širenja bolesti posredstvom aero-saobraćaja. Posade aviona imaju upustva da prijave simptome bolesti kod putnika. Noviji avioni opremljeni su visoko efikasnim filterima za vazduh, koji uspešnije mogu da «zarobe» viruse.

Prostorije za karantin postavljene su na najmanje 17 medjunarodnih aeodroma u SAD da bi se izolovali zaraženi putnici i posada. Anketirani na aerodromu Dales u blizini Vašingtona imaju različita mišljenja o tome da li su preduzete odgovarajuće mere da bi se sprečilo da se ptičiji grip proširi i u SAD.

«Mi smo verovatno bolje pripremljeni od bilo koje druge zemlje. Da li sam zabrinut? Više bih brinuo da živim u nekoj zemlji trećeg sveta», kaže Deverl Ostin.

«Pošto smo videli kako smo loše bili pripremljeni za Katrinu, bojim se da ni sada nismo spremni», smatra Keterin Majrik.

Medjutim, i dalje postoji zabrinutost da posada neće moći da odmah uoči simptome bolesti kod zaraženih putnika, te da bi, nakon što oni napuste aerodrom, mnogi drugi ljudi sa kojima dodju u dodir mogli da budu inficirani.

XS
SM
MD
LG