Linkovi

Šta deca treba da uče u školama o postanku i razvoju života


Većina naučnika i eksperata, naravno, podržava Darvinovu teoriju evolucije. Medjutim, školske vlasti u nekim delovima zemlje odlučile su da u nastavni program uključe i jednu alternativnu teoriju, poznatu pod imenom inteligentan plan, prema kojoj su živa bića toliko složena da su ih jedino neko više inteligetno biće ili sila mogli stvoriti.

Sudski slučaj u Pensilvaniji mogao bi da utiče na nastavni program za prirodne nauke u školama u celoj zemlji. Spor je poveden oko toga da li teroija o inteligentnom planu treba da bude predavana u školama u mestu Dover, kao alternativa Darvinovoj teoriji evolucije. Advokat Ričard Tompson zastupa školski odbor u Doveru, koji je podržao ideju o uvodjenju koncepcije o inteligentnom planu u nastavni program. Tompson smatra da se zapravo radi o slobodi da se iznesu i alternative Darvinovoj teoriji evolucije.

«Radi se o tome da li školske vlasti mogu da dozvole djacima u državnim školama da se upoznaju sa alternativama teoriji evolucije.»

Medjutim, pravni zastuponik države Pensilvanije, Vik Vitold Valzak, kaže da uvodjenje teorije o inteligentnom planu predstavlja zapravo pokušaj da se religija uvede u državne škole.

«Mi ćemo nastojati da pokažemo da je motiv iza ovoga da se religija predaje u školama.»

Protivnici koncepcije o inteligetnom planu, poput Alana Lešnera, direktora Američkog udruženja za unapredjenje nauke, kažu da se radi jednostavno o biblijskoj verziji postanja u novom pakovanju.

«Koncepcija inteligentnog plana jednostavno nije naučna i stoga ne vidimo razlog da bude predavana u okviru nastave prirodnih nauka. To jednostavno nije alternativa evoluciji i nije naučno objašnjenje niti teorija.»

Vrhovni sud SAD je 1987. godine doneo odluku da državne škole ne mogu da predaju religijska koncepcije o postanju pošto se time krši ustavna odredba o razdvajanju crkve od države. Medjutim, pobornici koncepcije inteligentnog plana tvrde da se ne radi o religijskoj koncepciji postanja. Oni ukazuju da je, imajući u vidu složenost života i prirode, jedino objašnjenje - uticaj nekog višeg razumnog bića ili sile. Mark Rajlend je saradnik «Instituta za otkrića», u Sijetlu, koji je pokrenuo ovu debatu.

Teorija o inteligentnom planu tvrdi da je, bez obzira na način delovanja na prirodu, na osnovu podataka koje imamo, najbolji mogući zaključak da se radi o uzročnosti iza koje stoji neka vrsta inteligencije.»

Većina naučnika, poputa Alana Lešnera, smatra da je teorija evolucije naučno dokazano objašnjenje o tome kako su se biološke vrste menjale i prilagodjavale promenama u njihovoj okolini.

«Evolucija je, svakako, više nego verovanje ili razumna pretpostavka o tome kako je čovek nastao i kako se razvijao. To je rezultat saznanja iz mnogih naučnih disciplina. Hiljade studija je pružilo dokaze za teoriju o nastanku i razvoju čoveka.»

I, mada naučnici smatraju da ne postoji potreba za alternativnim teorijama, ankete pokazuju da gotovo dve trećine Amerikanaca smatra da bi religijske koncepcije postanja ili koncepcija inteligentnog plana trebalo da budu predavane u školama. Medju njima je i predsednik Buš, koji smatra da bi odluku o tome trebalo prepustiti saveznim državama. 28 od 50 saveznih država trenutno razmatra takvu mogućnost. Mark Rajlend iz Instituta za otkrića kaže da to i nije potrebno i da je važnije da srednjoškolci budu podstaknuti da kritički razmotre teoriju evolucije.

«To je ono što bi trebalo uraditi. Ne treba predavati teoriju inteligentnog plana, koja je samo jedno alternativno objašnjenje. Treba jednostavno predavati sadašnje važeće naučno objašnjenje, ali i ukazati na probleme u tom objašnjenju i završiti sa time.»

Rajlend navodi da su problemi u tome što teorija evolucije ne može da objasni mnoge aspekte prirode uključujući i sam nastanak svemira. Alan Lešner, je, sa druge strane zabrinut, da bo potkopavanje jedne od osnovnih naučnih teorija moglo da ugrozi nastavne programe u oblasti prirodnih nauka.

«U naučnim krugovima, mi smatramo da imamo obavezu da sprečimo da mladi ljudi ove zemlje ne dobiju loše obrazovanje u oblasti prirodnih nauka.»

Bez obzira na ishod sudskog slučaja iz Pensilvanije, obe strane se slažu da će on verovatno završiti pred Vrhovnim sudom SAD.

XS
SM
MD
LG