Linkovi

Brisel:Evropska unija će imati ključnu ulogu u budućim pokušajima da se odredi status Kosova


Bez obzira kakav bude budući status Kosova, neće se mijenjati granice, što znači: nema dijeljenja Kosova, niti pripajanja nekoj od postojećih država. To je stav koji je podvučen u zajedničkom dokumentu visokog predstavnika Evropske unije, Havijera Solane i evropskog komesara za proširenje , Olija Rena.

Dokumenat koji su danas usvojili ministri sopoljnih poslova Unije, a koji bi trebao biti i osnova za deklaraciju o Kosovu, naglašava da budući status Kosova treba biti zasnovan na multietničnosti, zaštiti manjina, zaštiti kulturnih i vjerskih spomenika i efikasnom mehanizmu za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Naglašava se da će kao i poslije odredjivanja tog statusa, imajući u vidu evropske integracijske perspektive.

Osim toga, u izvešaju sa kaže da bi EU trebalo da bude tijesno uključena u proces sveobuhvatne ocjene standarda i to podrškom specijalnom izaslaniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ambasadoru Kaju Eideu, čiji izvještaj bi trebao biti završen do septembra ove godine.

Visoki predstavnik Evropske unije, Havijer Solana:

"Trebamo to tada vidjeti i analizirati. Ako se tako odluči, biće neko odredjen, ili će biti odredjena grupa ljudi, koja će započeti proces koji će transformisati rezoluciju 1244 u konačni status Kosova. To je veoma važna odluka i Evropska unija će imati ključnu ulogu u tom procesu. Želim reći da do te tračke moramo imati punu saradnju Prištine i Beograda...kada govorimo o standardima, govorimo o pravima manjina - zato će sva ta pitanja biti pod evropskom lupom kako bi smo vidjeli kako se razvijaju."

Evropski komesar za proširenje, Oli Ren je danas naglasio da bi, u svjetlu mogućih razgovora o konačnom statusu Kosova, bilo poželjno da se ove jeseni paralelno vode i pregovori sa Srbijom i Crnom Gorom o obliku Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju:

"To bi trebalo ohrabriti i podstaći konstruktiuvan dijalog izmedju Prištine i Beograda, dijalog koji mi svim silama podstičemo".

Ministri Evropske unije su danas, razgovarajući o Bosni i Hercegovini, zaključili da još uvijek nisu ispunjeni ključni uslovi za novu fazu odnosa sa Briselom- potpuna saradnja sa Hagom, reforma policije i javnog informativnog servisa.

Posebne kritike su ministri uputili Republici Srpskoj, zbog nepostizanja sporazuma o restruktuiranju policijskih snaga prema evropskim standardima. Upućuje se poziv Banja Luci da što prije donese odluke koje će otvoriti prostor za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruženju.

Kada je o Hrvatskoj riječ, ministri su podsjetili da je zemlja prepoznata kao kandidat, sa kojim će započeti zaključni pregovori čim Evropski savjet konstatuje da Zagreb u poptpunosti saradjuje sa Hagom. Uzima se u obzir i polsjednje pismo glavne tužireljice Tribunala, Karle del Ponte, koje upućuje na to da je Hrvatska "na putu pune saradnje" ali da joj treba još tri-četiri mjeseca da bi sadašnji napori urodili plodom.

Za Savjet je to ohrabrujuće, a svoj zaključak o Hrvatskoj završava najavom da će se njen "dosje" naći pred evropskim ministrima opet tokom narednog mjeseca.

XS
SM
MD
LG