Linkovi

Struja bi mogla da se dobija i iz biljaka


Istraživači na Univerzitetu države Džordžije kažu da su pronašli način za dobijanje struje "otimanjem" elektrona proizvedenih fotosintezom

Većina biljaka koristi energiju sunca putem takozvane fotosinteze. Istraživači na Univerzitetu države Džordžije kažu da bi i mi mogli da koristimo taj ogromni, obnovljivi i jeftini pretvarač energije.

Uz pomoć sunca biljke razlažu molekule vode na atome vodonika i kiseonika proizvodeći šećer koji sagorevaju u svojim ćelijama. Istraživač u Centru za nanotehnologiju, Univerziteta države Džordžije, Ramaradža Ramasami, razvio je tehnologiju koja otima elektrone oslobođene u tom procesu pre nego što ih biljka iskoristi.

Manipulišući strukturama koje hvataju i skladište energiju sunca istraživači su preusmerili prirodan tok elektrona kroz ubačene nanocevčice od ugljenika spojene sa električnim provodnicima.

U laboratorijskom eksperimentu malog obima dobijena je količina struje sto puta veća nego u ranijim sličnim eksperimentima. Takav pristup, kaže Ramasami, mogao bi jednoga dana da nam omogući korišćenje energije sunca za dobijanje struje uz pomoć biljaka.

Istraživači kažu da je potrebno još mnogo truda da bi se poboljšala stabilnost sistema i povećala količina dobijene energije pre nego što bi on mogao da se koristi u komercijalne svrhe. Ali Ramasami predviđa njegovu moguću primenu u usamljenim uređajima sa senzorima, kojima je potrebno neprestano napajanje slabom strujom da bi radili. On veruje da bi ovakve „biljne elektrane“ mogle da izjednače ili čak prevaziđu efikasnost solarnih ćelija.
XS
SM
MD
LG