Linkovi

Novi zakon o strancima u Crnoj Gori


Podgorica, Crna Gora

U Crnoj Gori je danas stupio na snagu novi Novi Zakon o strancima. On bi u toj državi, koja je sve privlačnija za posao građanima država iz okruženja, trebalo da doprinese većem zapošljavanju domaće radne snage, kao i primjeni jednošalterskog sistema koji će poslodavcima omogućiti da na jednom mjestu obezbijede sva potrebna dokumenta.

Novim Zakonom o strancima sva pitanja koja se odnose na boravak stranaca u Crnoj Gori kodifikovana su i time prestala da važe tri zakona koji su ranije regulisali tu oblast. Njime su, tvrde u MUP-, otklonjeni dosadašnji nedostaci normativnih rješenja, pa su pozitivni efekti nesumnjivi:

-Smanjenje nelegalnih migracija u Crnoj Gori, eliminisanje disproporcije između izdatih radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno socijalno osiguranje, usklađivanje broja stranaca i njihove kvalifikacione strukture na tržištu rada sa realnim potrebama poslodavaca kroz utvrđivanje godišnjih kvota po djelatnostima i zanimanjima, a ne kao do sada samo po djelatnostima, objasnio je Abid Crnovršanin, direktor Direktorata za upravne unurašnje poslove.

To, drugim riječima znači da bi Zakon trebalo da pomogne da se na poslovima, koje su ranije obavljali stranci, zaposle domaći radnici. Osnovni cilj izdavanja jedinstvene radne i boravišne dozvole, koja je u skladu sa evropskim direktivama, biće da se poslodavcima omogući da na jednom mjestu obezbijede sva potrebna dokumenta, kao i da se cijela procedura zapošljavanja stranaca pojednostavi.

-Ta dokumenta će se izdavati u obliku ID kartice sa biometrijskim podacima i strancu će istovremeno služiti kao dokaz o legalnom boravku, pravu na rad i kao identifikacioni document u Crnoj Gori, rekao je Crnovršanin.

To zapravo znači da će poslodavci biti stimulisani da zapošljavaju domaću radnu snagu, a stranca će moći da zaposle samo pod uslovom da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema profila radnika koji traže poslodavci. To je već izazvalo negodovanje poslodavaca, pogotovo na primorju, koji već godinama angažuju iste radnike iz susjednih država.

MUP će, dakle, ubuduće izdavati tri vrste dozvola, zavisno od osnova boravka:

-Dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za stalni boravak stranca i dozvolu za boravak i rad stranca, kaže Crnovršanin.

Novim Zakonom regulišu se i nove osnove za boravak stranaca koji posjeduju nepokretnosti u Crnoj Gori. Umjesto 90 dana, koliko je do sada stranac mogao koristiti svoju nekretninu u toku pola godine, ubuduće će je moći koristiti neograničeno.

Jedna od odredbi novog Zakona tiče se i statusa svještenika u Crnoj Gori. Dozvola za privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori daće se osobi koji ispunjava određene uslove…

-Da kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu da je vjerska zajednica u kojoj namjerava da obavlja vjerski obred i vjerske poslove, prijavila djelovanje i sjedište u Crnoj Gori u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica.

Budući da je SPC u Crnoj Gori jedina vjerska zajednica koja nije registrovana, svještenstvo te crkve doživljava ovaj član kao atak na njih.

Uprkos nekim mišljenjima da je novi Zakon rigidan, nadležni tvrde da je Crna Gora potpuno otvorena za rad i boravak stranaca…

-Moramo poći od toga da svi subjekti u Crnoj Gori moraju poštovati zakone Crne Gore i to je elementarna stvar. Radilo se o pojedincu, crkvi, privrednom subjektu, taj mora poštovati crnogorske zakone, a onda će država ispoštovati sva njegova i kolektivna i pojedinačna ljudska prava, poručio je Crnovršanin.

Stranci koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno ličnu kartu, biće upisani u evidenciju stranaca sa stalnim boravkom, a oni koji imaju samo prijavljeno prebivalište, biće upisani u registar stranaca sa privremenim boravkom od godinu.

XS
SM
MD
LG