Linkovi

Linzenmajer: Otkloniti štetu od špijunske afere


Klaus Linzenmajer, direktor nemačke fondacije Hajnrih Bel za Severnu Ameriku.

Direktor nemačke fondacije Hajnrih Bel u Severnoj Americi, Klaus Linzenmajer, za Glas Amerike razmatra dugoročne posledice američke špijunske afere po transatlantske odnose.

Kakve bi mogle da budu dugoročnije posledice američke špijunske afere u odnosima Sjedinjenih Država sa Evropom i, posebno Nemačkom? Kolega Branko Mikašinović razgovarao je o tome sa direktorom nemačke fondacije Hajnrih Bel za severnu Ameriku, Klausom Linzenmajerom.

Linzenmajer: „Špijunska afera SAD u Evropi i Nemačkoj definitivno nanosi štetu transatlanskim odnosima. U suštini mi se slažemo o dve stvari. Prvo, da su potrebne obaveštajne delatnosti kojima bi se onemogućile aktivnosti terorista; i drugo da postoji saglasnost o zaštiti privatnosti i gradjanskih prava. Evropljani, posebno Nemci, vrlo su osetljivi po tom pitanju zbog ranijih diktatorskih režima. Da bi se rešio ovaj problem, potrebni su odgovarajuća kontrola obaveštajnih agencija i veći stepen medjudržavne saradnje.”

Glas Amerike: Nemačka gradi “nove specijalne odnose” sa Kinom. Da li bi odnosi sa Pekingom mogli da doprinesu novom i drugačijem stavu Berlina prema EU i SAD?

Linzenmajer: “Nemačka već ima dugotrajne i uspešne odnose sa Kinom na raznim nivoima. Na kulturnom planu, na primer, postoji izuzetno medjusobno uvažavanje. Nemačka ceni kinesku kulturu, a Kinezi nemačku. Postoji i uvažavanje nemačke kvalitetne robe i ekspertize. Od 1979. kada je Kina otvorila svoje tržište, Nemačka je iskoristila tu priliku i postala jedan od vodećih evropskih izvoznika u tu zemlju. To je suštinski važno tržište za Nemačku, ali i za mnoge druge zemlje, uključujući i SAD. U pogledu političkih pitanja, postoje odredjene razlike. Kina je prvenstveno trgovinski, ali ne i politički partner. Prema tome, naša saradnja sa Kinom, ne isključuje dobre odnose sa SAD i zemljama EU.”

Glas Amerike: Da li bi ekonomska moć i uticaj Nemačke mogli da doprinesu preuredjenju EU po nemačkom modelu?

Linzenmajer: “Svakako da postoji iskušenje u tom pogledu. Nemačka je zainteresovana za smanjenje dugova i fiskalnu disciplinu medju zemljama članicama EU i njeno insistiranje na tome možda ostavlja utisak isključivosti. Medjutim, postoje ograničenja nemačkog uticaja. Prema ugovorima EU, konsenzus je veoma važan i nijedna zemlja nema dominantan uticaj, pa ni Nemačka. Drugi element kontrole je javno mnjenje, koje bez sumnje utiče na delovanje nemače vlade. Najzad, nemački parlament je zadužen za usvajanje svakog novog medjunarodnog ugovora sa zemljama EU, što je još jedan kontrolni mehanizam. U stvari, Nemci žele da njihova zemlja bude deo Evrope, a ne da Evropa bude organizovana po nemačkom uzoru.”
XS
SM
MD
LG