Linkovi

Komisija: Neuspešna privatizacija KAP-a


Kombinat aluminijuma Podgorica

Komisija za kontrolu privatizacije Skupštine Crne Gore usvojila je opozicione zaključke o privatizaciji KAP-a kojima se ocijenjuje da je privatizacija tog preduzeća kao i naknadni ugovor o poravnanju bio nezakonit i štetan po državu.

Razlozi neuspješne privatizacije Kombinata aluminijuma, osim lošeg upravljanja i ekonomske krize, bili su i nezakonito sklopljeni ugovori o kupoprodaji akcija i o poravnanju, zaključila je skupštinska Komisija za praćenje postupka privatizacije. Poslanici vlasti i opozicije na današnjoj sjednici predstavli su dva predloga zaključaka o privatizaciji KAP-a, koji su se razlikovali jedino u ocjeni da je Ugovor o kupoprodaji akcija bio zakonit, odnosno nezakonit.

Za predlog članova Komisije iz opozicionog reda glasala su četiri poslanika, dok su tri bila protiv. Sjednici danas nije prisustvovala poslanik koalicionog partnera Đukanovićevog DPS-a, Socijaldemokratske partije Hidajeta Bajramspahić, što je još jedan dokaz krize u vladajućoj koaliciji povodom situacije u KAP-u.

Komisija je konstatovala da je privatizacija KAP-a bila neuspješna i da je tome, osim lošeg upravljanja i ekonomske krize doprinio i privatizacioni ugovor koji nije zaključen u skladu sa uobičajenim profesionalnim standardima. "Problem koji danas imamo u KAP-u nastao je i zbog Ugovora o poravnanju koji je proistekao iz loše zaključenog Ugovora o privatizaciji", rekao je Andrija Mandić.

U zaključcima opozicije, između ostalog, navodi se da je kao posljedica neprofesionalno sklopljenog ugovora došlo do podizanja tužbe vlasnika KAP-a protiv države Crne Gore zbog prevare prilikom primopredaje vlasništva i realnog rizika od mogućeg negativnog ishoda tog spora po Crnu Goru. Tu tužbu vlasnik je, tvrdi Mandić, konstantno koristio kao mjeru pritiska prema Vladi u cilju dobijanja novih pogodnosti. U zaključcima opozicije se navodi i da je implementacija Ugovora dovela do novih problema, među kojima su neaktiviranje prerađivačkih kapaciteta, gašenje pojedinih pogona posebno Glinice, prodaje važnih djelova opreme, smanjenje broja zaposlenih.

Mandić je dodao da je i pored ogromnih povlastica, subvencija, preuzimanja obaveza i davanja garancija od države kroz Ugovor o poravnanju iz 2009, vlasnik KAP-a nastavio istu praksu upravljanja kompanijom koja je nedavno rezultrirala najavom gašenja fabrike i objavom mogućeg bankrota. Članovi Komisije iz redova vlasti naveli su u njihovim predlozima zaključaka da je Ugovor o kupoprodaji akcija KAP-a zaključen u skladu sa zakonom i jasno definisanim procedurama i ciljevima privatizacije.

Taj ugovor, kako tvrde, sadrži sve osnovne elemente definisane strategijom privatizacije dok su njegovim potpisivanjem stvorene neophodne pretpostavke za realizaciju postavljenih ciljeva privatizacije. Oni su zaključili i da dio obaveza kupaca iz Ugovora nije do kraja realizovan u rokovima koji su bili predviđeni, najvećim dijelom zbog globalne ekonomske krize i lošeg upravljanja KAP-om, ali i nerealizovanih investicionih obaveza kupca.

Poslanik DPS-a, Đorđije Pinjatić smatra da se dva predloga zaključaka ne razlikuju toliko po sadržini, već da su to samo dva suprotna pogleda na situaciju u KAP-u. ‘Niko nije srećan sa situacijom u kojoj se KAP nalazi, ali ne slažemo se sa opozicijom da se radi o nezakonito sprovedenom postupku privatizacije’, rekao je Pinjatić. Rezultati privatizacije, kako je naveo, nijesu na nivou očekivanih, što ne znači po automatizmu da je taj proces bio nezakonit.

Prema mišljenju Pinjatića, pitanje svih pitanja je treba li KAP da opstane. Mandić je kazao da je javnost upoznata da DPS i SDP nemaju jedinstven stav po pitanju privatizacije KAP-a i da je to danas demonstrirano odsustvom poslanika SDP-a. Poslanik Pokreta za promjene, Branko Radulović, rekao je da bi prva tačka zaključaka, kada bi ih on radio, bilo pitanje gdje su nestale pare iz KAP-a, kao i kako je izostala modernizacija. On smatra da bi trebalo raskinuti ‘dva kolonijalna ugovora’ i preuzeti KAP.

Nakon što je Vlada donijela odluku da preuzme dug Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) od 22 miliona eura prema Dojče banci, premijer Igor Lukšić je kazao da će Skupštini uputiti inicijativu da glasa o povjerenju Vladi kako bi se utvrdilo da li njena politika prema KAP-u ima većinu. Ukoliko se poslanicima opozicije, koja je najavila da neće podržati odluku Vlade, pridruži i članica vladajuće koalicije SDP, izvjesno je da će, prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma, Vlada pasti.

XS
SM
MD
LG