Linkovi

Usvojen Predlog zakona o budžetu CG


Crnogorski ministar finansija Radoje Žugić (gov.me)

Prioriteti budžeta za narednu godinu su zadržavanje rasta tekućih troškova do nivoa zakonom dozvoljenog rasta u odnosu na prošlogodišnji budžet, zadržavanje osnovnog nivoa zarada na nivou iz prošle godine i odmrzavanje penzija.

Vlada Crne Gore, nakon brojnih izmjena, usvojila je Predlog zakona o budžetu za narednu godinu koji, nakon smanjenja diskrecionih izdataka, uključujući kapitalni, iznosi skoro milijardu i 850 miliona evra.

Ministar finansija, Radoje Žugić je nakon sjednice Vlade saopštio da izvorni prihodi budžeta iznose skoro 1,33 milijardi EUR, a rashodi 1,56 milijardi EUR. Deficit budžeta, bez izdataka za izgradnju autoputa, iznosi 29,7 miliona EUR, a sa tim izdacima 235,7 miliona EUR.

“Deficit bez izdataka za gradnju autoputa je u ranijem predlogu budžeta bio nešto veći i iznosio je 0,92 odsto budžeta, dok je sada 0,84 odsto. Deficit budžeta sa izdacima za gradnju autoputa je značajno smanjen u odnosu na prvobitni predlog i sada iznosi 6,65 odsto”, kazao je Žugić.

Vlada je o prijedlogu budžeta za narednu godinu trebalo da se izjasni prošle sedmice, ali je usvajanje odloženo na zahtjev premijera Đukanovića koji je tražio njegovu tehničku doradu i podešavanja na rashodnoj strani, koja podrazumijevaju i smanjenje diskrecionih troškova.

U međuvremenu je dodatno racionalizovana potrošnja, poboljšani su fiskalni parametri i povećani izgledi za održivost javnih finansija. Ostvarene su uštede smanjenjem troškova službenih putovanja u velikom iznosu, jer je nivo od 5,5 miliona EUR, koji je potrošen u prethodnom periodu, bio neracionalan.

“Napravili smo i uštede koje se odnose na kapitalni budžet, odnosno njegovo restrukturiranje prema dominantno razvojnim komponentama”, naveo je Žugić.

On je saopštio da je u narednoj godini planirano zaduženje od 633,8 miliona EUR, od čega se dominantan dio odnosi na refinansiranje dospjelih obaveza po osnovu zaduženja iz ranijih perioda.

Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu predviđeno je da kapitalni budžet iznosi 284,2 miliona EUR. Izdaci za potrebe finansiranja prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa iznosiće 206 miliona EUR, a troškovi za pokriće tekućeg budžeta 29,7 miliona EUR.

Kada je riječ o javnom dugu, on smatra da će se njegovo relativno učešće u narednom periodu smanjiti favorizovanjem ravojne komponente, odnosno povećanjem nivoa bruto domaćeg proizvoda.

On je dodao da Vlada želi da modifikuje najvažnije elemente fiskalne politike, ali nikako da ugrozi dinamiku ekonomskog rasta, niti konkurentnost ekonomije.

Žugić je saopštio da su prioriteti budžeta za narednu godinu zadržavanje rasta tekućih troškova do nivoa zakonom dozvoljenog rasta u odnosu na prošlogodišnji budžet, zadržavanje osnovnog nivoa zarada na nivou iz prošle godine i odmrzavanje penzija.

XS
SM
MD
LG