Linkovi

UN vide mlade kao graditelje mira


Mladi ljudi često su viđeni kao izvršioci nasilja u svetu. Međutim, Ujedinjene Nacije i američki Institut za mir sada rade na tome da se takvo shavatanje promeni.

Milijarda i 800 miliona ljudi na svetu klasifikuje se kao mladi, a među njima se nesrazmeran broj smatra izvršiocima nasilja, sudeći prema podacima Saveta bezbednosti UN, koji preduzima akciju da promeni takav stav.

Savet bezbednosti klasifikuje mlade kao osobe uzrasta 18 do 29 godina. Rezolucija 2250 poziva članice Ujedinjenih Nacija da se uključe kao partneri u izgradnji mira i sprečavanju nasilnog ekstremizma tako što će biti uključene u proces donošenja odluka na svim nivoima.

Kada je rezolucija usvojena u decembru, izaslanik generalnog sekretara UN za mlade, Ahmad al Hendavi, rekao je da ona predstavlja glavnu prekretnicu u promeni pretežno negativnog narativa o mladima i priznaje njihovu značajnu ulogu u izgradnji mira.

Tokom nedavnog simpozijuma Instituta za mir povodom pokretanja inicijative o rezoluciji, mlada graditeljka mira UN iz Nigerije, Viktorija Ibivoje rekla je da veruje da mladi mogu da preuzmu odgovornost za postizanje mira u svetu.

„Oni mogu da razgovaraju sa svojim vršnjacima. Oni mogu da ih ohrabre da odstupe od nasilja i rade na podršci miru.“

Ujedinjene Nacije saopštile su da dostizanje cilja zahteva višestruke pristupe, uključujući socijalno-kulturni pristup koji povezuje mlade ljude sa civilnim društvom i političkom arenom.

“Veoma je važno da zajednice, organizacije, institucije veruju u snagu mladih ljudi jer oni imaju moć da promene svet, mladi ljudi nisu prestupnici ili žrtve, oni su agenti promene u društvu”, smatra Saba Ismail, graditelj mira u Pakistanu.

Potpredsednik američkog Instituta za mir, Manal Omar izjavio je da je investiranje u mlade, investicija za bolju budućnost.

XS
SM
MD
LG