Linkovi

Milan Nikolić: Učiniti više u reformi pravosuđa


Pravni savetnik pri programu USAID-a govori o reformi pravosudja u Srbiji

Odlazeća ministarka pravde Srbije Snežana Malović ocenila je prilikom nedavnog otvaranja nove zgrade suda u Arandjelovcu, kojem je prisustvovala i američka ambasadorka Meri Vorlik da je to još jedan korak ka izgradnji efikasnog i transparentnog pravosudnog sistema, što je cilj postavljen pre više od tri godine. Koleginica Katarina Radovic je u razgovoru sa Milanom Nikolichem, pravnim savetnikom pri Programu podele vlasti koji finansira USAID u Beogradu, prvo pitala koliko je na tome do sada uradjeno s obzirom da je to osnovni preduslov za pridruživanje Evropskoj uniji koja je u više navrata prigovorila da reforma nije sprovedena?

Nikolić: „Kada je 2008. godine započela reforma pravosudja, uspostavljen je čini se dobar institucionalni i zakonodavni okvir, medjutim, odredjene faze implementacije u okviru reforme nisu bile na najvišem nivou, što je Evropska unija prepoznala i u svojim izveštajima o progresu. Uradjeni su veliki koraci na uspostavljanju nove mreže sudova, uspostavljena su neka nova tela koja bi trebalo da doprinesu nezavisnosti pravosudja, tu pre svega mislim na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Medjutim, postoje druge oblasti u kojima reforma nije sprovedena na najbolji način, poput toliko kritikovanog izbora sudija i tužilaca, te odredjenih oblasti borbe protiv korupcije. Učinjeno je dakle, mnogo do sada, ali veliki put još predstoji da bi se postigli neki evropski standardi u ovoj oblasti. Evropska unija će započeti pregovore o pridruživanju upravo od ovih oblasti, to su glava 23 i glava 24. EU je rešena da započne pregovore od ovih glava zato što se ispostavilo da su za druge zemlje članice, odnosno države kandidate, ovo bile najproblematičnije i najkompleksnije oblasti. Imali su problema u Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji prilikom pregovora u ovim oblastima i baš zbog toga će inicijalni fokus pregovora biti u tom domenu. Tako da je jako bitno da svi - i gradjani Srbije i politički vrh shvate važnost ove teme.

Glas Amerike: Šta Sjedinjene Države i konktretno USAID mogu da učine da pomognu u tome?

Nikolić: „Ja bih istakao da kroz američke programe pomoći postoje programi u Srbiji. Na jednom od tih programa radim i ja, a to je Program podele vlasti koji doprinose tome da se uspostavi efikasniji sistem pravosudja da se poboljša upravljanje sudovima i da se ojača nezavisnost pravosudja u odnosu na druge dve grane vlasti: zakonodavnu i izvršnu. Mi, na primer, pomažemo Visokom savetu sudstva da uspostavi nezavisan sistem budžetiranja, a bez nezavisnog budžeta teško je govoriti o nezavisnom pravosudju.“

Glas Amerike: Recite nam nešto više o Panel diskusiji u Američkom udruženju pravnika, poznatom kao ABA, održanoj ovde u Vašingtonu?

Nikolić: „Diskusija se odnosila na pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i ispunjavanje kriterijuma koji dodiruju oblasti pravosudja i reforme tužilaštava pre svega. Američko udruženje pravnika napravilo je jednu obimnu procenu 28 oblasti koje su relevantne za rad tužilaštva i na ovoj diskusiji bili su prezentirani nalazi i analiza Američkog udruženja pravnika. Identifikovane su oblasti u kojima je reforma dobro sprovedena, medjutim, identifikovane su i negativne strane i odredjene oblasti u kojima nije došlo do očekivanog napretka i na kojima će sprska tužilačka organizacija morati da radi u narednom periodu.“

Glas Amerike: Jedan od ciljeva ove reforme je beskompromisna borba protiv svih vidova kriminala i korupcije u Srbiji. Šta je do sada konkretno učinjeno na tom planu?

Nikolić: „Čini se da na tom planu ima pomaka, naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. U proteklih par godina videli smo nekoliko veoma velikih i značajnih predmeta koje je propratila i javnost i medjunarodne organizacije i Evropska unija. I tu su, kažem, učinjeni odredjeni pomaci, mada naravno još uvek ima mesta za napredak. Sa druge strane, u oblasti borbe protiv korupcije nije učinjeno mnogo mada postoji vrlo dobar institucionalni i zakonodavni okvir. Institucije su postavljene, počele su sa radom, dobile su odgovarajuće resurse protiv Agencije za borbu protiv korupcije. Medjutim, nije učinjeno mnogo, nemamo istaknute predmete gde bi bili procesuirani neki nosioci vlasti ranijih vlasti ili sadašnjih nije relevantno. A opet percepcija korupcije je na veoma visokom nivou. Gradjani Srbije smatraju da je pravosudje jedna od najkorumpiranijih oblasti, a nije učinjeno mnogo da se takva percepcija promeni. Mislim da je tu veliki put pred Srbijom. Evropska unija je takodje istakla da će ovo biti jedna od najznačajnijih oblasti i da će veoma detaljno pratiti šta se dešava u oblasti borbe protiv korupcije."
XS
SM
MD
LG