Linkovi

Jeger: Srbija može da prebrodi krizu


Srbija ima znatne faktore sigurnosti protiv novih šokova i kriza: Šef misije MMF-a za Srbiju Albert Jeger

Početkom septembra Medjunarodni monetarni i Vlada Srbije su u Beogradu postigli okvirni sporazum o stend-baj aranžmanu iz predostrožnosti sa Srbijom. Tim povodom Glas Amerikeje, u sedištu te finansijske institucije u Vašingtonu, razgovarao sa šefom misije MMF-a za Srbiju, Albertom Jergerom. Gospodina Jegera prvo smo upitali kada se očekuje da upravni odbor MMF-a odobri taj aranžman:

„Sastanak je zakazan za četvrtak ove nedelje. Upravni odbor MMF-a ima poslednju reč, ali verujem da su šanse za odobrenje aranžmana veoma dobre.“

Jeger takodje ukazuje kako se od vlade Srbije očekuje da u biskoj budućnosti preduzme odredjene korake u cilju usvajanja pomenutog sporazuma:

„Očekivanje je da skupština postigne sporazum o rebalansu budžeta za 2011-u u dogovorenoj formi. Još dva važna zadatka su fiskalna odgovornost - što znači implementacija budžeta za ovu godinu, a potom i budžetskog predloga za narednu godinu. Postoje fiskalna pravila koje je Srbija već usvojila prošle godine.“

Albert Jeger dodaje da se na planu investicija u kratkoročnom periodu očekuju ozbiljna nastojanja u cilju veće fleksibilnosti tržišta rada uzevši u obzir visoku stopu nezaposlenosti. Takodje se od Beograda očekuju specifični koraci za poboljšanje implementacije i planiranja infrastrukturnih projekata što je vrlo važno za ekonomski rast, smatra Albert Jeger i dodaje:

„I svakako očekujemo održanje finansijske discipline u državnim preduzećima.“

S obzirom na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji interesovalo nas je da li će nova vlada imati šansu da promeni bilo šta u tekućem aranžmanu sa MMF-om?

„Ukratko rečeno da. Nova vlada će u osnovi imati tri opcije. Jedna je da kaže da se u širim okvirima slaže sa postignutim aranžmanom i u tom slučaju sve je samo pitanje implementacije. Druga opcija su novi pregovori o nekim delovima aranžmana koje bi nova vlada smatrala neprihvatljivim. To je moguće, sve dok je sveukupini sporazum dovoljno jak da se postignu dogovoreni ciljevi. Treća opcija je da nova vlada kaže da ne želi aranžman. U krajnjoj liniji vlade su uvek te koje donose odluku da li ga žele ili ne, jer svaki aranžman može da funkcioniše samo ukoliko mu je vlada u potpunosti predana.“

A kad su u pitanju tekuće stanje ekonomije u Srbiji i eventualni efekti usporenog ekonomskog rasta EU i posebno sumornog stanja u Grčkoj na fiskalnu situaciju u Beogradu Albert Jeger kaže:

„Nema sumnje da je situacija teška. Ekonomija u Srbiji se još uvek oporavlja. Nezaposlenost je preko 20 odsto. Kompanije se upinju da održe svoje aktivnosti. Istovremeno, naglasio bih da Srbija ima znatne faktore sigurnosti (buffers) protiv novih šokova i kriza: rezerve valuta u Centralnoj banci su na relativno visokom nivou, bankarski sistem ima visok stepen likvidnosti, njegova kapitalizacija je takodje na visokom nivou i Srbija takodje ima flekisbilan kurs.“

Šef misije MMF-a ističe da, naravno, i pored toga postoje rizici i da treba budno pratiti razvoj situacije. On takodje naglašava da su u okviru postignutog aranžmana već znatno za ovu i narednu godinu smanjena očekivanja u pogledu bruto druptvenog proizvoda i zaključuje:

„Veoma je važno održati fiskalnu disciplinu, ali uzevši u obzir pomenute faktore sigurnosti (buffers), optimistični smo da Srbija može da prebrodi oluju.“

XS
SM
MD
LG