Linkovi

Ozbiljni propusti u pomoći Kosovu


Parlament Kosova

Dosadašnja pomoć EU Kosovu, koja od 1999. iznosi oko 3 i po milijarde eura, nije donela zadovoljavajuće rezultate, zaključak je Revizorskog suda EU

Posebno se to odnosi na slabašne efekte podrške jačanju vladavine prava jer, kaže izvještaj, na Kosovu je novo kriminala i korupcije još uvijek visok, a krivicu za to dijele i Priština i Brisel- prvi jer ne polažu dovoljno pažnje tom problemu, a drugi jer nisu dovoljno dobro organizovani.

Danas objavljeni nalazi evropskih revizora, koji se bave analizom utrošenih sredstava Unije, ukazuju na ozbiljne propuste u dosadašnjem načinu finansijske podrške Brisela Prištini.

"Prema našim nalazima, za razliku od evropske pomoći carinskoj službi na Kosovu, podrška policiji i sudstvu nije bila uspješna jer je tamo još uvijek visok nivo kriminala i korupcije. Primjera radi, policija još uvijek nije u stanju da se bori protiv finansijskog
kriminala kao što je pranje novca. Razlog- još uvijek postoji mnogo političkog uticaja na sudstvo i policiju. Na Kosovu ni svjedoci nisu na odgovarajući način zaštićeni, dok korupcija ostaje kao ključna prepreka"
, kazao je član Revizorskog suda EU, Gi de Vrie.

Ono što nedostaje evropskoj politici pomoći je direktna veza izmedju konkretnih, prije svega, bezbjednosnih potreba Unije i rada na terenu, upozoravaju evropski revizori, koji, s tim u vezi upozoravaju sve evropske adrese.

"Uputili smo više preporuka članicama Unije i samoj Evropskoj komisiji. Jedna od njih je da stvore snažniju vezu izmedju vlastitih bezbjednosnih potreba i pomoći Kosovu. Tako, na primjer, u slučaju povećanja krijumčarenja ljudi sa Zapadnog Balkana u EU, treba da postoji i usaglašena politika odgovora na to od strane EU. Takvo nešto još nismo vidjeli. Druga važna preporuka je da se da više podsticaja jačanju vladavine prava na Kosovu. Takav podsticaj bi moglo biti oslobadjanje od viza ali, na nesreću, EU je to uslovila sa 96 preduslova. Na taj način, takva mjera nije efikasna da stimuliše nastavak kosovskih reformi. Zbog toga mi možda trebalo definisati prioritete, oštrije prioritete definisane od strane Unije."

Evropskom kriznom mehanizmu, posebno onom na Kosovu, neophdan je značajniji angažman svih država članica- više kvalitetnog osoblja, pažnje i misija dužeg vijeka trajanja.

"Ukoliko želimo da naš mehanizam za rješavanje kriza učinimo efikasnijim, važno je da osnažimo mirovne misije, da više članica Unije daju više ljudi, pravih ljudi i to na duži vremenski period", poručuje de Vrie.

Na izvještaj su odmah reagovali i iz Evropske komisije. Bez argumenata da pobiju njegove navode, obećali su više pažnje, saradnje i koordinacije Komisije i Evropskog servisa za spoljne poslove sa kosovskim vlastima.

U svakom slucaju, zaključak izvještaja je da evropska pomoć vladavini prava na Kosovu nije imala učinak kakvom su se u Briselu nadali, jer je na Kosovu i dalje visok nivo kriminala i korupcije. Evropski revizori krivicu vide na obje strane. Dijelom je to odgovornost kosovskih vlasti koje vladavini prava ne posvećuju dovoljno pažnje, a diejlom zato što sama EU mora pomoć Kosovu organizovati na način koji će, konačno, dati i konkretne rezultate.
XS
SM
MD
LG