Linkovi

Lokalni izbori u Tivtu - proba za parlamentarne


Najjače opozicione stranke bojkotuju lokalne izbore u Tivtu jer smatraju da nisu stvoreni uslovi za održavanje fer izbora

Izbori za lokalni parlament u Tivtu koji će se održati u nedjelju, generalna su proba za one na državnom nivou, koji su zakazani za jesen.

Iako je bilo najava da će opozicija masovno bojkotovati tivatske izbore jer Sporazum o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore na državnom nivou još nije potpisan, neke opozicione stranke ipak su pristale da učestvuju u tivatskoj izbornoj utakmici. Oni će uz vladajući DPS i nekoliko njemu bliskih stranaka, testirati ambijent za održavanje izbora koji je svojevrsna proba za ono što će se na nivou države dešavati na jesen, kada će biti održani izbori za crnogorski parlament.

U Tivtu su proglašene liste Bokeškog foruma, Socijaldemokrata Crne Gore, lista Arsenal za Tivat, Hrvatske građanske inicijative, Liberalne partije, Socijaldemokratske partije Crne Gore, Demokratske srpske stranke, Crnogorske demokratske unije, Srpske radikalne stranke, Demokratske partije socijalista, Socijalističke narodne partije i Tivatske akcije.

Najjači opozicioni savez - Demokratski front, te URA, Demos i Demokrate bojkotovaće tivatske lokalne izbore.

Kao razlog za bojkot, DF je saopštio da iz­bo­re u Tiv­tu tre­ba od­lo­ži­ti i or­ga­ni­zo­va­ti za­jed­no sa par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma i to ka­da se stvo­re neo­p­hod­ni pred­u­slo­vi za or­ga­ni­zo­va­nje po­šte­nih iz­bo­ra.

Oni smatraju da bi nji­ho­vo even­tu­al­no uče­šće na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Tiv­tu le­gi­ti­mi­sa­lo ne­re­gu­lar­ne iz­bo­re i osna­ži­lo DPS da po istom prin­ci­pu or­ga­ni­zu­je i par­la­men­tar­ne iz­bo­re. DF je dugo pozivao na je­din­stve­ni boj­kot opo­zi­ci­je koji bi, tvrde, do kra­ja raz­ot­kri­o ka­rak­ter ak­tu­el­nog re­ži­ma i spri­je­či­o le­ga­li­za­ci­ju iz­bor­ne kra­đe.

Za to vrijeme, vladajući DPS ponovo je najagilniji u predizbornoj kampanji, ponovo ima najveću medijsku podršku, a u njegovu kampanju uključili su se najpoznatiji crnogorski sportisti. Đukanovićeva partija ne krije da joj je stalo da zadrži vlast u ovom primorskom gradu. Čelni ljudi ove stranke agituju na terenu, a njihove pristalice otvoreno pričaju o razlozima zbog kojih ih podržavaju.

Tivat je, inače, grad sa najbržim privrednim razvojem na crnogorskom primorju. Projekti kakvi su Porto Montenegro ili Luštica Bay, ponos su aktuelne vlasti, ali i prostor za opozicione primjedbe o korupciji i sumnjivim investitorima.

Sve u svemu, od buduće lokalne vlasti u Tivtu, neće presudno zavisiti razvoj grada, ali će ona umnogome opredijeliti pravac razvoja ove bokeljske opštine. Naravno i pokazati koliko je Crna Gora sazrela da konačno dobije izbore u čiji rezultat niko neće sumnjati.

XS
SM
MD
LG