Linkovi

Konferencija o medijima na Zapadnom Balkanu


U Podgorici se održava konferencija "Riječ slika i neprijatelj: Uloga medija u procesu sekuritizacije" na kojoj je posle prvog dana zaključeno da slučajevi nasilja i zastrašivanja novinara i dalje predstavljaju problem u redionu.

Države zapadnog Balkana treba da preduzmu neophodne reforme, kako bi bilo osigurano da se principi slobode izražavanja medija poštuju i u praksi, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič na konferenciji o medijima na Zapadnom Balkanu koje se održava u Podgorici.

Na konferenciji "Riječ slika i neprijatelj: Uloga medija u procesu sekuritizacije", Drobnič je kazao da je obezbjeđivanje slobode izražavanja i medija jedan od izazova za države koje traže članstvo u Uniji.

"Sve države zapadnog Balkana, treba da preduzmu neophodne reforme, kako bi se osiguralo da se principi slobode izražavanja i slobode medija poštuju i u praksi, a ne budu samo sastavni dio Zakona", poručio je Drobnič.

Prema njegovim riječima, u Strategiji proširenja, koju je usvojila Evropska komisija u oktobru, slučajevi nasilja i zastrašivanja novinara i dalje predstavljaju problem u regionu.

Drobnič smatra da vlasti u državama Balkana treba da pojačaju napore u istraživanju novih ranijih slučajeva nasilja nad novinarima i da osiguraju da se protiv počinilaca primjene odgovarajuće sankcije.

"Među drugim izazovima koje treba rješiti u zemljama zapadnog Balkana je i da se osigura politička, finasijaska nezavisnost javnog servisa i da se obezbjedi adekvatna primjena Zakona o radu u medijima«, kazao je Drobnič.

Kako je rekao, EU je obezbjedila 27 miliona evra predpristupne pomoći od 2007. do 2013. godine za neophodne reforme u medijima. Drobnič je ocijenio da je samoregulacija najbolji način da mediji dostignu više etičke standarde.

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović je rekao da je uloga medija od ključnog značaja za poštovanje i unapređenje ljudskih prava, navodeći da mediji treba da budu u većoj mjeri angažovani na promociji te teme u budućnosti.

"Najkrupniji korak u obezbjeđenju sistemskih uslova za borbu protiv diskriminacije u Crnoj Gori je učinjen donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda", naveo je on.

Numanović je ukazao da je veoma važno poštovati ljudska prava svih onih o kojima mediji izvještavaju.

Ministar kulture Branislav Mićunović je rekao da Crna Gora ima važan i odgovoran zadatak da pokaže zrelost na putu uspostavljanja vladavine prava, poštovanja etičkih i moralnih načela, prihvatanja drugog i drugačijeg, kako u svim segmentima javnog i društvenog života, tako i u medijima.

"Liberalni, regulativni formati, kao napredne tekovine demokratske Evrope, sa dekriminalizacijom klevete u Crnoj Gori, još uvijek nijesu naišli na valjane i očekivane odgovor u samoregulatornim etičkim standardima novinarske profesije", ocijenio je Mićunović.

Savjetnik generalnog sekretara UN Ban Ki Muna za pitanja ostvarenja Milenijumskih ciljeva razvoja, Filip Dust Blejzi (Philippe Douste Blazy) upitao je može li novinarstvo biti objektivno, i naveo da apsolutna objektivnost, kao takva, ne postoji.

Skup će trajati do sjutra, a njegovo održavanje još jednom je pokazalo koliko je medijska scena u Crnoj Gori polarizovana i posvađana.
XS
SM
MD
LG