Linkovi

Brisel predlaže novi sistem razmene podataka


Brisel predlaže novi sistem razmene podataka

Evropske komisija predstavila je paket pravila o razmjeni ličnih podataka putnika sa vanjskim svijetom, prije svega, sa Amerikom, Kanadom i Australijom, što bi trebalo zadovoljiti evropske partnere kada je riječ o sigurnosti i borbi protiv terorizma, a Evropljanima osigurati zaštitu privatnosti.

Suština novog evropskog prijedloga, o kojem tek treba diskutovati sa američkim, kanadskim i australijskim partnerima, sastoji se u ograničavanju upotrebe ličnih podataka putnika. Današnja situacija dozvoljava da agencije za sprovođenje zakona, različite tajne službe i sigurnosne agencije mogu koristiti podatke putnika, poput imena, mjesta stanovanja, dobi, profesije, zaposlenja, broja lične karte, pasoša, kreditne kartice, u otkrivanju prošlih zločina, prevenciji novih, borbi protiv terorizma i međunarodnog kriminala.

Sada će, ukoliko se takav sporazum usvoji, lični podaci putnika biti na raspolaganju policiji i specijalnim agencijama samo u slučajevima potrage za teroristima i razbijanja mreže međunarodnog organizovanog kriminala. Podaci o putnicima poput njihovog religijskog opredjeljenja ili zdravstvenog stanja, biće dostupni samo u iznimnim okolnostima, ukazano je prilikom predstavljanja novog prijedloga sistema razmjene ličnih podataka putnika utranskontinetalnim letovima.

Evropska komesarka za pravdu Sesilija Malmstrom kaže:

"Želim potsjetiti, mada vjerujem da to već znate, da transfer ličnih podataka putnika postoji već 60 godina - to nije nešto što smo sada izmislili. Međutimm, nove tehnologije omogućavaju da se ti podaci šalju i koriste na do sada nezamisliv način. Avio prevoznici su dužni da dostavljaju podatke o putnicima, u suprotnom, neće im biti dozvoljeno da slijeću u Ameriku, Kanadu ili Australiju. Međutim, mi želimo da svemu tome damo zakonsku jasnoću, jasnoću za putnike i, naravno, da svemu tome pridodamo što je više moguće mehanizama zaštite podataka".

A jedan od mehanizama, ako ne zaštite, onda barem transparentnosti, jeste obaveza da se putnik obavijesti o tome da se njegovi podaci koriste u istrazi i da ima mogućnost da provjeri da li su njegovi lični podaci zloupotrjebljeni ili korišćeni ne nelegalan način.

U Briselu posebno ističu kako problem predstavlja sadašnji sistem transfera podataka o putnicima sa Amerikom - sistem uspostavljen u vrijeme Bušove administracije - koji sadrži, kako se kaže, niz kontroverzi, a zamijenio je sporazum koji je srušio Evropski sud pravde, smatrajući da nije imao dovoljno zakonskog uporišta.

U svakom slučaju se očekuje ne pretjerano lako usaglašavanje stavova evropskih partnera s jedne i Evropskog parlamenta sa druge strane, koji je nedavno na sporazumu sa Vašingtonom o praćenju tokova novca, pokazao da se ne libi blokade sporazuma ukoliko on ne garantuje zaštitu privatnosti Evropljana.


XS
SM
MD
LG