Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_geneva_un_annan_7apr05_eng_150.jpg">Anan poziva na reformu Komisije za ljudska prava - 2005-04-07


Generalni sekretar UN Kofi Anan oštro je kritikovao Komisiju zbog neuspeha u spreèavanju kršenja ljudskih prava. On je rekao da je ta institucija postala suviše politizovana, što podriva njenu sposobnost da izvrši svoj zadatak.

«Stigli smo do taèke na kojoj sve manji kredibilitet Komisije baca senku na ugled sistema UN u celini, i gde postepene reforme neæe biti dovoljne…. Ako ne reformišemo našu mašineriju za zaštitu ljudskih prava, možda neæemo moæi da povratimo poverenje javnosti u same Ujedinjene Nacije.»

Komisija za ljudska prava ima 53 èlanica koje nominuju regionalne organizacije. Anan predlaže da se to telo zameni manjim Savetom za ljudska prava, èije bi èlanove dvotreæinskom veæinom birala Generalna skupština UN-a. On kaže da bi izabrane èlanice morale da imaju stabilan istorijat predanosti najvišim standardima u oblasti ljudskih prava. Organizacije za ljudska prava veæ dugo se žale da su medju èlanicama Komisije neke od zemalja u kojima se najviše krše ljudska prava. One optužuju te zemlje da nastoje da zaštite sopstvene nacionalne interese na štetu žrtava kojima je potrebna zaštita. Aktuelne èlanice Komisije UN ukljuèuju Sudan, Saudijsku Arabiju, Zimbabve, Kinu i Rusiju, zemlje koje su optužene za masovno kršenje ljudskih prava. U razgovoru sa novinarima posle svog izlaganja pred Komisijom, Anan je istakao da nijedna zemlja neæe biti izuzeta od ozbiljne analize novog Saveta za ljudska prava.

«Nijedna zemlja ne može da tvrdi da je bez mane kada se radi o primeni ljudskih prava. Zato novi Savet treba da ima moguænost da periodièno razmatra stanje ljudskih prava u svakoj zemlji i treba da primenjujemo pravila pošteno i dosledno širom sveta. Mislim da sada oèekujete od mene da pomenem neke pojedinaène zemlje, ali ja to neæu uèiniti.»

Anan je rekao da je zaštita ljudskih prava okosnica identiteta UN. On je medjutim dodao da UN previše dugo nisu ispunjavale svoje obeæanje da æe braniti prava slabih i nezaštiæenih. On je rekao da ti ljudi neæe razumeti niti prihvatati bilo kakve izgovore ako akcija UN izostane još jedan put.

XS
SM
MD
LG